امور حسابداری

امور حسابداری

به طور خلاصه در مدیریت مالی، ریسک به احتمال زیان ناشی از سرمایه‌گذاری اشاره دارد. یکی از ساده‌ترین معیارهای محاسبه ریسک انحراف معیار (یا همان جذر واریانس) است. هر چه انحراف معیار توزیع بازده دارایی (یا سبد دارایی) بیشتر باشد؛ یعنی توزیع، وضعیت تصادفی‌تری دارد و این غالبا امر مطلوبی به‌شمار نمی‌رود.

تعریفی که در بالا برای ریسک ارائه شد، به‌خودی خود شمال وجه منفی این واژه است که این روزها در مدیریت مالی کاربرد بیشتری دارد. اما خود واژه ریسک حامل نفهومی از فرصت نیز هست. به بیان روشن‌تر، اخذ ریسک بیشتر مستلزم وجود بازده انتظاری (و نه لزوما واقعی) بالاتر است. در ذیل برای تعریف منابع ریسک، باز هم همان مفهوم احتمال زیان را مد نظر قرار داده‌ام.

منابع اصلی ریسک مالی به قرار زیر است: (Wilmott, 2007)

ریسک بازار:

احتمال زیان ناشی از اتفاقات بازار (تغییرات عرضه و تقاضا، قوانین، رسیدن اخبار جدید در مورد سرمایه‌گذاری شما یا مجموعه بازار و …)

ریسک اعتباری:

احتمال زیان به علت عدم توانایی در بازپرداخت بدهی‌ها و یا کاهش اعتبار شرکت.

ریسک مدل:

احتمال زیان به‌خاطر اشتباه در مدل‌سازی یا تخمین پارامترهای مدل. این ریسک به‌خصوص در معاملات ابزارهای مشتقه مالی بیشتر نمایان می‌شود. به‌طور خاص وقتی در مورد احتمال اشتباه در برآورد یک پارامتر خاص (مثلا نوسان‌پذیری) صحبت می‌کنیم؛ از آن به عنوان ریسک پارامتر (مثلا ریسک نوسان‌پذیری) یاد می‌کنیم.

ریسک عملیاتی:

احتمال زیان بر اساس عملکرد افراد، رویه‌ها و یا سیستم‌ها. ویلموت می‌گوید که این ریسک شامل اشتباهات و تخلفات افراد است.

ریسک قانونی:

احتمال زیان ناشی از مسایل قانونی و یا تفسیرهای غلط از قانون.

پیش از آن‌که به بحث ریسک بپردازم و چند مفهوم جدید در این باب را معرفی کنم، بیان تفاوت بین ریسک و عدم اطمینان ضروری می‌نماید. (هرچند ممکن است موضوعی تکراری باشد.) وقتی از اندازه‌گیری ریسک صحبت می‌کنیم، اصولا مفهوم احتمالات را در نظر داریم. در حقیقت اندازه‌گیری ریسک، به یک تابع توزیع نیاز دارد (مثلا تابع توزیع احتمال مقادیر بازدهی سرمایه‌گذاری). این تابع توزیع می‌تواند از یک مدل ریاضی یا یک مدل قیاسی به‌دست آید (که به آن ریسک قیاسی گویند) یا از طریق داده‌های تاریخی و آماری محاسبه شود (که به آن ریسک تخمینی می‌گویند.) اما اگر هیچ داده و یا مدلی برای برآورد توزیع احتمالات بازده در دسترس نبود؛ با عدم اطمینان روبرو هستیم.

سه مرحله از تجزیه و تحلیل بودجه بندی سرمایه ای

مرحله اول : تجزیه و تحلیل تصمیم

تصمیم گیری در امروزبرای آینده، به دلیل عدم اطمینان و خطاهای تخمینی بسیار پیچیده است. بعلاوه بیشتر پروژه های سرمایه ای شامل درگیری متغیرهای فراوان و خروجی ها می باشد. برای مثال،برآورد جریانات نقدی یک پروژه با نیازمندیهای سرمایه ای، احتمال خطر پروژه، قوانین مالیاتی، نرخ تورم مورد انتظار و ارزشهای در اختیار و در دسترس، مرتبط می شود. ما می دانیم که برای درآمدهای پیش بینی شده پروژه ها بازارهایی وجود دارد ،و پیچیدگی و فشار ناشی ازدارائیهای رقابتی و عمر مفید یک پروژه وجود دارد. اگر پروژه سرمایه ای ما، درگیر با تولید باشد، درک می کنیم که بعلاوه هزینه های تولید، سربار، بکارگیری استعدادها و نیروی انسانی و هزینه های شروع یک اول دوره را نیز داریم. در نتیجه ما نمی توانیم با تصوری ساده و سطحی از ارقام ناشی از تنزیل جریانات نقدی ، پروژه های سرمایه ای را مدیریت کنیم. ابتدا ما باید ببینیم تصمیم گیریها کامل بوده و متغیرهای وابسته به دارائیها و خروجی ها با سلسله مراتب منظم صورت گرفته است.

حتما بخوانید  تئوری CAPM

بنابراین قدم اولیه ما در بودجه بندی سرمایه ای کسب آگاهی در مورد پروژه و سازماندهی در قالب مسیر تصمیم گیری است.ما می توانیم از نرم افرارهایی مثل Expert Choice یا Decision Pro استفاده کنیم، این نرم افزارها به ما کمک می کنند تا بتوانیم اقدامات لازم جهت تصمیم گیری را انجام دهیم.

مرحله ۲ : انتخاب روش قیمت گذاری

عدم اطمینان نسبت به یک پروژه به دلیل کاهش آگاهی و انجام کار در سطح وسیعی از اقدامات و تصمیمات می باشد. قدم دوم در این فرآیند، رسیدگی به همه گزینه ها یا انتخابهایی است که در مورد یک پروژه داریم. بنابراین ما قبل از شروع فرآیند تنزیل جریانات نقدی ، به دلیل مدیریت تغییرات غیر به فراهم کردن یک سری منظم از انتخابها در مورد یک پروژه داریم.

آینده یا انتخاب روش قیمت گذاری نامیده می شود. بعنوان مثال، تصور کنید که می خواهید از بین دو دیگ بخار برای کارخانه خود ، یکی را انتخاب کنید، برای دیگ بخار A از نفت و برای دیگ بخار B میتوان از نفت یا گاز طبیعی استفاده کرد. بر مبنای روش سنتی بودجه بندی سرمایه ای، کم هزینه ترین دیگ بخار که همان دیگ بخار A است، انتخاب می شود. هر چند اگر ماقیمت دیگ بخار B را بررسی کنیم و انتخاب کنیم ، می تواند انتخاب بهتری باشد ،زیرا در اینصورت می توانیم انتخاب کنیم که از چه سوختی استفاده کنیم. تصور کنید پیش بینی کنیم که قیمت نفت در ۵ سال آینده افزایش پیدا می کند. در نتیجه هزینه های عملیاتی دیگ بخار A افزایش می یابد، اما در مورد دیگ بخار B می توان از یک سوخت جایگزین دوم برای کنترل بهتر هزینه های عملیاتی استفاده کرد.در نتیجه ما می خواهیم دارائیها را از پروژه های سرمایه ای انتخاب کنیم.

روش قیمت گذاری باعث تشخیص ارزش افزوده یک ، زیرا از روشهای مشابه قابل انعطاف تر است. این انعطاف به ما کمک می کند تا پروژه های سرمایه ای را مدیریت کنیم و از اینرو نقص به رسمیت شناختن انتخاب ارزشها می تواتد از یک پروژه بدون ارزیابی منتج شود

مرحله ۳: جریانات نقدی تنزیل شده

ما در دو مرحله از تجزیه و تحلیل بوجه بندی سرمایه گذاری را تمام کردیم: ۱) ساخت و سازماندهی بین دانسته ها درفرآیند تصمیم گیری ۲) شناخت و ساختار انتخابهای خود در پروژه های سرمایه ای. حالا می توانیم یک تصمیم در مورد سرمایه گذاری بر مینای جریانات نقدی تنزیل شده اتخاذ نماییم.÷
بر خلاف حسابداری، مدیریت مالی مرتبط می شود با ارزشهای امروز دارائیها یعنی ارزش کنونی یا جاری. از آنجایی که پروژه های سرمایه ای باعث سودآوری در آینده می شوند و چون می خواهیم ارزش جاری یک پروژه را تعیین کنیم، باید جریانات وجوه نقد آینده یک پروژه را به ارزش فعلی تنزیل نماییم.
تنزیل توجه دارد به گرفتن یک مبلغ در آینده و پیدا کردن و اندازه گیری این مبلغ در امروز. ارزش آتی به خاطر ارزش زمانی پول، با ارزش فعلی متفاوت است مالی ارزش زمانی پول را شناسایی کرده و آن را

حتما بخوانید  طراحی فروشگاه اینترنتی با Elementor

حسابداری مالی

مدیریت دوره های مالی و دریافت کدینگ حسابها (گروه حساب/ حساب کل/ حساب معین/ تفصیلی، مراکز و پروژه با تعداد سطوح نامحدود)

تنظیم صورتهای مالی اساسی (ترازنامه، سود و زیان) بر حسب سازمان

تنظیم جریان کار و روند تایید اسناد حسابداری

گزارشات پیشرفته مدیریتی و تحلیل حسابها

گزارشات مورد نیاز مراجع مالیاتی و قانونی

عملیات پایان سال و بستن حسابها

خزانه داری

امکان تعریف جریان کار دریافت و پرداخت وجوه و اسناد بر حسب سازمان

تنظیم مجوز های فرآیند پرداخت و دریافت بنا به سیاست های سازمان

طبقه بندی و مدیریت دسته چک ها، صندوق، تنخواه و سایر منابع نقدینگی

پشتیبانی از انواع ارز و مدیریت حسابهای ارزی

ثبت و ردیابی عملیات دریافت و پرداخت

گزارشات پیشرفته مدیریتی و تحلیل منابع و مصارف

امکان انتقال و مدیریت نقدینگی برای شرکت های هلدینگ و سازمان های بزرگ

تعیین دسترسی برای کاربر جهت دستیابی به اطلاعات و انجام عملیات بر روی منابع و مصارف

ارتباط یکپارچه و هومشند با سایر سیستم ها(حسابداری، فروش و …)

حسابداری تجمیعی

دریافت ساختار سازمان و شرکت های زیر مجموعه و شعب

امکان تعریف ساختار کدینگ مالی واحد جهت تجمیع حسابهای شرکت های زیرمجموعه و شعب

امکان واکشی اطلاعات از سیستم های مستقل شرکت های زیر مجموعه و شعب

امکان اقدام و تجمیع اسناد حسابداری تا سطح تفصیلی

تحلیل و مقایسه عملکرد شرکت های زیر مجموعه و شعب

امکان تعیین سیاست ها و الزامات ویژه جهت فعالیت زیر مجموعه ها و شعبات

گزارشات پیشرفته مقایسه ای و نموداری جهت ارزیابی شرکت های زیر مجموعه و شعب

اموال و دارایی های ثابت

طبقه بندی دارایی ها و تعیین روش های محاسبه استهلاک

ثبت کامل اطلاعات اموال و دارایی ها

مدیریت نقل و انتقالات دارایی و ثبت وقایع برای دارایی ها

محاسبه استهلاک و ارایه گزارشات مربوطه منطبق بر استاندارد

مدیریت عملیات بر دارایی ها از قبیل فروش، تعمیر اساسی، افزایش و کاهش ارزش داریی و ..

بودجه و اعتبارات

تعیین دوره های بودجه بندی و پیش بینی صورتهای مالی

بودجه بندی مرحله ای بر اساس فازهای پیشرفت پروژه

طرح ریزی و تخمین بودجه بر اساس بودجه های قبلی تدوین شده

حتما بخوانید  انبار داری

تخصیص بودجه به حسابها، پروژه ها و واحد ها

جذب بودجه در هنگام وقوع هزینه

کنترل و بازنگری بودجه و تعیین انحرافات

تحلیل انحرافات و تعدیل برآورد و ارائه بودجه تعدیلی

تبدیل بودجه به واحد مختلف پولی

حسابداری ارزی

پشتیبانی از انواع ارزها و عملیات تسعیر

پشتیبانی چند نرخ ارز در یک روز

تبدیل انواع ارزها به یکدیگر

ورود اطلاعات اسناد به صورت ارزی و ریالی

ارائه دفاتر تحلیلی به تفکیک انواع ارز

گزارش توجیهی تسعیر نرخ ارز بر پایه مستندات

صورت های مالی اساسی و گزارشات تحلیلی

تهیه صورتهای مالی و یادداشت های پیوست

تهیه گزارشات مالی مقایسه ای در یک یا چند دوره های مالی

محاسبه نسبت ها و شاخص های مالی و اقتصادی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی از کلان به جزء

تحلیل وضعیت جاری و تهیه سند چشم انداز

تهیه جدول نقاط قوت و ضعف سازمان

ارائه گزارشات فوق و سایر گزارشات بدون نیاز به تخصص حرفه ای و در کوتاهترین زمان

حسابداری صنعتی

تعیین هزینه های متغیر و ثابت

محاسبه قیمت تمام شده در سطح فرمول

امکان تعرف نسخه های متعدد پیش بینی قیمت تمام شده

موجودی انبار نیمه ساخته شامل کلیه اجزاء قیمت تمام شده

امکان وارد سازی موجودی های پایکار تولیدی و مصرفی تولید

مقایسه قیمت تمام شده استاندارد ، پیش بینی واقعی و تعدیل برآورد

برنامه ریزی ومحاسبات برآورد هزینه ها ،نرخ جذب و محرکهای فعالیتها

بستن حساب انحرافات

تعریف پیمانکار داخلی و خارجی

جدول تسهیم هزینه ها به روش یکطرفه و دو طرفه

امکان تعریف تجمیع مواد

بازیافت ضایعات

گزارش قیمت تمام شده کالا فروش رفته

گزارش قیمت تمام شده به تفکیک محصول

مقایسه قیمت تمام شده دوره های مختلف

امکان تعریف ایستگاهای کاری جهت مراکز هزینه تولیدی

مدیریت مالی شخصی(۱)

جابه‌جایی پایه‌های قدرت از قدرتهای نظامی‌ و اقتصادی به قدرت دانایی، نظم جهانی را مواجه با تحولات اساسی نموده‌ است. بنیان های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع، در جریان سازمان دهی جدید است و لذا قوانین بازی در این عرصه‌ها دستخوش تغییرات شده است، و مسلماً جوامعی که زودتر پی به قوانین بازی ببرند، برندگان این صحنه تحولات خواهند بود. لازمه بهره‌برداری از فرصتها، آمادگی رویارویی با تغییرات است.

در همین جهت یکی از موضوعاتی که برای انسان‌ها اهمیت فراوانی داشته و به عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی آنها می‌باشد، امور مالی زندگی است، که در اثر تغییرات و تحولات ایجاد شده مجموعه مسائل مرتبط با آن، ‌و همچنین مدیریت آن دچار تحولات اساسی گشته است، و نیازمند توسعه قدرت دانایی در سطح اشخاص و در سطح سیاستگذاران امور مالی شخصی می‌باشد.

در همین راستا، مقدماتی که برای مدیریت مالی شخصی در دنیا فراهم گردیده را می‌توان در دو سطح مورد توجه قرار داد:

۱٫ نهادهای مالی پیشرو در سطح دنیا به ارائه خدمات مالی به اشخاص در سطح گسترده می‌پردازند. از جمله می‌توان به مجموعه ای از خدمات در قالب سرفصل‌های زیر اشاره کرد:

حتما بخوانید  نصب وردپرس روی دایرکت ادمین

خدمات برنامه‌ریزی و مشاوره،

خدمات برنامه‌ریزی املاک،

خدمات بازنشستگی،

محصولات اعتباری،

خدمات سرمایه گذاری،

خدمات مالی کسب وکار،

مدیریت حرفه‌ای پول،

محافظت از ثروت،

راه حلهای فرامرزی ،

خدمات بانکداری و …… .

۲٫ علاوه بر آنکه نهادهای مالی پیشرو به ارائه خدمات گسترده می‌پردازند، آموزش های متعدد و متنوعی برای اشخاص از طفولیت (برای مثال ازسه سالگی) تا بزرگسالی فراهم شده است. کتابها و مقالات متعدد و متنوعی در این زمینه به چاپ رسیده و نهادهای آموزشی متعددی در راستای این هدف دایر گردیده‌اند.

منافع اصلی حاصل از مدیریت مالی شخصی که منتج از مجموعه خدمات آموزشی و خدمات مالی می‌شود برای رسیدن به اهداف ذیل می‌باشد:

موفقیت مالی: رسیدن به خواسته‌های مالی؛

امنیت مالی: توانایی تحقق بخشیدن به نیازها و خواسته‌ها؛

ثروت: فراوانی پول یا سایر منابع مالی؛

شادکامی‌مالی: احساس رضایت نسبت به مسائل مالی؛

مدیریت مالی شخصی به مطالعه و بررسی موضوعاتی که در دستیابی به موفقیت مالی شخصی و خانوادگی، مهم و ضروری است، می‌پردازد. برخورداری از دانش مدیریت مالی شخصی به اشخاص در هنگام مواجهه با چالش‌ها، مسئولیت‌ها، و فرصت‌های مالی زندگی امکان موفقیت بیشتری را فراهم می آورد.

شش مرحله برای دستیابی به موفقیت مالی وجود دارد، که در نمودار ذیل قابل مشاهده می‌باشد

موفقیت در این عرصه همچنین نیازمند ادراک و بهره‌مندی از اطلاعات برای تطبیق با محیط اقتصادی می‌باشد. این توانایی دربرگیرنده دانش در زمینه شرایط اقتصاد، پیش‌بینی جهت‌گیری آتی اقتصاد،‌و همچنین پیش‌بینی جهت‌گیری آتی قیمت‌ها و تورم می‌باشد، که در همین راستا نیازمند بهره‌گیری از منابع اطلاعات مالی می‌باشیم .

برای آشنایی با مدیریت مالی شخصی لازم است که مخاطب محترم به یک نگاه جامع دست یابد. از همین رو لازم می‌دانم به گستره‌ای از موضوعات که در مباحث مربوط به مدیریت مالی شخصی پرداخته می‌شود اشاره داشته باشم. سرفصل‌های اساسی که در مدیریت مالی شخصی مورد توجه قرار می‌گیرند، به طور خلاصه بدین شرح می‌باشند:

۱- برنامه‌ریزی مالی

۲- مدیریت پول

۳- مدیریت هزینه‌ها

۴- محافظت از درآمد و دارائی

۵- برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری

۶- برنامه‌ریزی بازنشستگی و دارایی‌ها

مدیریت مالی

نظارت براجرای صحیح تصویب نامه ها ، مقررات وروشهای مالی موردعمل در صنایع پتروشیمی وهماهنگ نمودن کلیه فعالیت های مالی و حسابداری شرکت با توجه به مقررات جاری و تصویب نامه های فوق نظارت برانجام کلیه فعالیتهای برنامه ریزی مالی بودجه شرکت شامل بررسی های وام و سرمایه‌گذاری و کنترل منابع ومصارف مالی ، برنامه ریزی و تجزیه تحلیلهای آماری ، تهیه آماروگزارشهای تلفیقی مالی ، بررسی قیمت ها ، تنظیم بودجه ، کنترل هزینه های سرمایه ای و جاری نظارت برانجام کلیه فعالیتهای برنامه ریزی مالی بودجه شرکت شامل بررسی های وام و سرمایه‌گذاری و کنترل منابع ومصارف مالی ، برنامه ریزی و تجزیه تحلیلهای آماری ، تهیه آماروگزارشهای تلفیقی مالی ، بررسی قیمت ها ، تنظیم بودجه ، کنترل هزینه های سرمایه ای و جاری –نظارت بر فعالیت های حسابداری شرکت و ارایه روشها و خط مشی ها و برنامه های مربوط به فعالیتهای حسابداری مالی ،حسابداری اعتبارات اسنادی وتخصیص ارز حسابداری طرحها و امور ذیحسابی – نظارت برتدوین ، کنترل و هماهنگی مقررات مالی – نظارت بر بررسی مسایل مالیاتی شرکتهای تابعه نظارت بر امور طراحی ، اجرا و کاربرد روشهای سیستمهای یکنواخت مالی و صنعتی در سطح صنعت

حتما بخوانید  پردیس سینما ملت کجاست؟

امورتدوین و کنترل مقررات مالی

نظارت بر برسی وتفسیرآیین نامه ها ، دستورالعملها ومقررات مالی تهیه شده توسط امورتدوین ومقررات صنعت نفت و کنترل های لازم برای اجرا و هماهنگی آنها نظارت بر تهیه سیستم ها و روشهای مالی صنعتی یکنواخت درسطح صنعت و تغییرات لازم درآنها و نظارت بر پیاده سازی سیستم ها و روشها نظارت وبررسی درحل و فصل مسایل و مشکلات مالیاتی شرکتهای تابعه نظارت بر فعالیتهای واحدخدمات ماشینی و نیز بررسی و اجرای روشها و تکنیک ها، و تایید برنامه های طراحی توسط واحد خدمات ماشینی

امور برنامه ریزی مالی و بودجه

نظارت بر تامین اعتبارات ووجوه لازم برای سرمایه گزاری در طرحهای پتروشیمی وبازپرداخت وامها و سررسیدها

نظارت بر ایجاد سیستم متمرکز کنترل منابع و مصارف مالی صنعت پتروشیمی وارایه نحوه استفاده منابع پولی و ارزی شرکت به هیات مدیره

نظارت و کنترل برای جلوگیری از راکد ماندن منابع ریالی و ارزی

نظارت بربرنامه ریزی وبررسی فعالیت های مالی صنعت پتروشیمی و شرکتهای تابعه و تهیه گزارشات به هیات مدیره

نظارت بر تجزیه و تحلیل وتفسیر گزارشهای مالی شرکتهای تابعه و تهیه گزارشهای تلفیقی و آمارواطلاعات برای هیات مدیره

نظارت برتهیه و تنظیم بودجه و کنترل هزینه های جاری وسرمایه ای شرکت و ارایه به هیات مدیره ومجمع عمومی

ارایه بودجه های مصوب به سازمان برنامه و بودجه

امور حسابداری

نظارت و کنترل اجرای صحیح کلیه روشها و آیین نامه ها و مقررات شرکت ملی پتروشیمی ونفت و کلیه قوانین متداول محاسبات عمومی ایران در امورحسابداری نظارت بر سندرسی کلیه اسنادمالی صادره ازواحدهای مختلف حسابداری شرکت طبق روشهاوبخشنامه های پتروشیمی و نفت ، قانون محاسبات عمومی ،قانون تجارت وقوانین مالیاتی نظارت بر انجام فعالیتهای حسابداری مالی وکنترلهای لازم درمورد نگاهداری دفاتر حسابداری مالی پتروشیمی نظارت بر تهیه تنظیم گزارشهای مالی پتروشیمی و ارایه به هیات مدیره نظارت وکنترل بر اسناد و اوراق بهادار ووجوه نقدی ریالی و ارزی وحساب بانکی شرکت وکنترل وجوه برای مصارف شرکت و جابجایی بموقع حسابها نظارت بر انجام کلیه عملیات حسابداری حقوق ودستمزد و مالیاتها نظارت و کنترل فعالیتهای حسابدای اعتبارات اسنادی وتخصیص ارز ، تهیه گزارشهای مربوط به وضعیت ارزی ، میزان ارز تخصیص داده شده و ثبت سفارشات قبول شده توسط بانک مرکزی وارزیابی های ارزهای تخصیص داده شده نظارت بر فعالیتهای ذیحسابی در مورد وصول و مصرف اعتبارات عمرانی از منابع سازمان برنامه و بودجه و یا بودجه شرکت نفت نظارت برفعالیتهای حسابداری طرحهای عمرانی شرکت و کنترل خرج هزینه ها مطابق مقررات محاسبات عمومی ومقررات مالی شرکت محاسبه می شود.

گردآوری توسط: تحقیقستان

۰

برچسب ها

حسین شریفی

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن . ما در تحقیقستان تلاش میکنیم تا بهترین ها را برای شما به ارمغان آوریم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن