کانال تلگرام تحقیقستان
خرید لایسنس نود 32

انشا درمورد زندگی انسان درصفحه شطرنج

انشا درمورد زندگی انسان درصفحه شطرنج

یا تابه حال،به بازی شطرنج فکر کرده اید؟ یاآن رابازی کرده اید؟اگر اینطور است،پس حتما باید دریافته باشید،که چقدر به زندگی ما انسان هاشباهت دارد.این بازی یک شاه داردویک وزیر، بادواسب،دوفیلودوقلعه وچند تا سرباز،که هرکدام باید وظیفهٔ خودش راانجام دهد،تاشاه مات نشود.

واما از بازی زندگی ما:اوهم یک شاه دارد،نه شاه یک سرزمین واقعی،بلکه منظورم از خود ماهستیم که باید شاه زندگیمان باشیم.

وهمچنین یک وزیر دارد،که نمی دانم مادراست یا پدر یامعلم یا دوست یاهرکس دیگر، فقط این را می دانم که ما آن را به عنوان مشاور،برای گرفتن تصمیمات درست زندگی انتخاب کرده ایم،که ممکن است خائن باشد وضررمارا بخواهد،یانه ممکن است حتی بیشتر از جانش برای ماسرمایه بگذارد.

فیل واسب وسربازها هم می توانند اقوام یا اطرافیانمان باشند،که وظیفهٔ آنها همانند قبل که گفتم مراقبت از ماست،وخطرات راازما دور کنند.

هرکدام این مهره ها یا اشخاص زندگی،برای محافظت از مایک راه یاروش معینی دارند،که باید آن را به نحوه احسن انجام دهند،مثلا مادر درنقش وزیر یا هرنقش دیگر،باید مادری خود را درحق ما تمام کند که نیاز به دیگران نداشته باشیم،اما اگر اینگونه نباشد ومادر کوتاهی کند،ما برای برطرف کردن نیازهایمان به کسان دیگری روی می آوریم که ممکن است دشمن باشند واز این فرصت استفاده کرده اندومافریب محبت ظاهری آنهارا خورده باشیم.

پس هرکس ازما،اگرچه نقش بسیار کوچکی درزندگی شاه داشته باشد،باید هیچوقت کم نگذاردتا شاهد نابودی آن شاه نباشد.دربازی شطرنج وزندگی ما، یک تفاوت وجود داردواین تفاوت این است،که دربازی شطرنج فقط یک صفحه وجود دارد،وهر مهره فقط دریک نقش بازی می کنند،ولی در بازی زندگی مامیلیون هاصفحه وجود دارد که هرکدام بیان یک قصه زندگی است،وممکن است ما در هر صفحه نقش وزیر یا فیل یا اسب یا و….باشیم، ولی در صفحه قصه ی زندگی خودمان بای دشاه باشیم واجازه به کسی ندهیم که برای ماتصمیم بگیرد،باید شاه باشیم که وقتی کیش ومات می شویم،هیچ کس جرات انداختن ما از صفحهٔ زندگی خودمان را نداشته باشد چون دیگرفایده ای ندارد و زندگی پایان و بازی تمام.

گردآوری توسط: تحقیقستان

درباره نویسنده: حسین شریفی

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن . ما در تحقیقستان تلاش میکنیم تا بهترین ها را برای شما به ارمغان آوریم.

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *