انشا درمورد گردش ایام

انشا درمورد گردش ایام

انشا درمورد گردش ایام

روز ها سال ها و ماه ها در پی هم می آیند و میروند و ما هر روز پیر تر میشویم و از جوانی ما فقط یاد و خاطره میماند به قول صاعب تبریزی:آنچنان کز رفتن گل خار میماند به جا / از جوانی حسرت بسیار میماند به جا .

مثلا همین بهار که شد درختان از خواب زمستانی بیدار شدند هوا دلپذیر شد . گر کدورت ها را کنار زدیم همه لباس تازه به تن کردند , حتی درختان ما آنقدر سرگرم کار و مساعل بودیم که زیبایی بهار را فراموش کردیم .

تا به خود آمدیم تابستان با روز های گرم و پر حرارت رسید و میوه ها هم رسیدند . هندوانه خربزه طالبی سیب گلابی هلو و یک باره دیدیم پاییز با تن پوش زرد هوهو کنان از راه رسید و لباس درختان را عوض کرد برگ های خسته زیر پای مسافران خش خش کرد تا آمدیم با پاییز و هنر نمایی اش چای و قهوه ای بنوشیم فراش زمستان آمد و چای را برد و گفت یخ کرده است عوضش میکنم  .

سماور و بخاری را روشن کردیم از پنجره کنار در خانه که نگاه کردم همه جا از قوی سفید پر بود , شاید هم اردک ها و مرغابی های سفید . تا در را بازکردم که به آن ها آب و دانه ای تعارف کنم پر کشیدند به اوج آسمان و مهاجرت را آغاز کردند .

حالا آغاز بهار دیگری بود و شکوفه ها و پرستو های کوچک آمدند .

واژه های مترادف: یاد و خاطره – سال و امسال

واژه های متضاد: گل و خار – پیری و جوانی-آمدت و رفتن

شبکه معنایی: روزماهسالبهارتابستانپاییز زمستان / هندوانه – خربزه – طالبی – سیب – گلابی – هلو

گسترش واژه: روز های گرم و پر حرارت – هوهو کنان – هنر نمایی – خش خش –  دلپذیر – گرد کدورت ها – برگ های خسته

تنوع افعال: می آیند – میروند – می ماند – آمدیم – شد – کنار زدیم – رسید – عوض کرد – روشن کردیم – نگاه کردم – اغاز کردند – پر کشیدند – بود – است – فراموش کردیم

گردآوری توسط: تحقیقستان

2435

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن . ما در تحقیقستان تلاش میکنیم تا بهترین ها را برای شما به ارمغان آوریم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

magnifier
توسط
تومان