انشا درمورد یک گوش در و یک گوش دروازه

انشا درمورد یک گوش در و یک گوش دروازه

انشا درمورد یک گوش در و یک گوش دروازه

بعضی وقت ها از آدماهای اطرافمان خواسته هایی داریم و انتظار داریم که به خواسته ی ما عمل کنند، ولی هر بار بی توجهی می بینم و کم محلی! آنجاست که می گویند طرف از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند.

یک مطبخ خانه خیلی کوچک وجود داشت که پیرزنی دنیا دیده و با تجربه که دست پختش شهره ی خاص و عام بود. غذا می پخت و می فروخت. پیرزن، بسیار با مهارت غذاهای مختلف را آماده می کرد و مردم نیز عاشق دست پخت او بودند. اما هر بار تندی غذایش زیادی زیر زبان می آمد و مردم از روی علاقه ی زیاد به پیرزن می گفتند که غذایت بسیار لذیذ است اما کمی از تندی آن بکاه.

زیرا که نمی خواهیم به دلیل این موضوع از خوردن غذاهای خشمزه ی تو عاجز باشیم. پیرزن هر بار در پاسخ به سخن های دیگران چشم آهسته ایی می گفت و باز روز بعد به کار خود ادامه می داد. تا اینکه دیگر مردم شهر از گفتن های خود و شنیدن های پیرزن خسته شدند و دیگر به مطبخ خانه ی کوچک پیرزن نرفتند و بین مردم و اهالی شهر اینگونه زبانزد شد که پیرزن سخنان ما و خواسته ما را از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند و اصلا به ما و نظر ما توجهی نشان نمی دهد! اینگونه بود که مطبخ خانه ی پیرزن بسته شد و تنها دلیل آن این بود که پیرزن حرف را از این گوش می گرفت و از گوش دیگر در می کرد.

سخنان و نظر دیگران قابل احترام است و باید با دقت و توجه به آن ها گوش کرد. شاید که آن ها از روی صلاح و عاقبت به خیری ما سخنی یا توصیه ایی می کنند و از پس آن ما نسبت به قبل پیشرفت کنیم و یا برعکس با گوش نکردن آن پس رفت کنیم و هر آنچه که داشته ایم را نیز از دست بدهیم.

گردآوری توسط: تحقیقستان

کلیدواژه : از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندانشاانشا از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندانشا با موضوع از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندانشا جالب در مورد از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندانشا خنده دار در مورد از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندانشا در مورد از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندانشا درباره یک گوشش درباره استانشا درمورد یک گوش در و یک گوش دروازهانشا درمورد یک گوشش دراست و گوش دیگرش دروازهانشا های پایه یازدهمانشا پایه یازدهمانشا پایه یازدهم در مورد از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندانشاء از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندانشاء در مورد از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندانشائ با موضوع از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندبازنوسی مثل نویسی یازدهم در مورد از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندبازنویسی از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندبازنویسی انشا درمورد از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندبازنویسی درس دوم نگارش صفحه 32 در مورد از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندبازنویسی ضرب المثل از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندبازنویسی ضرب المثل پایه یازدهم در مورد از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندبازنویسی مثل نویسی در مورد از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندبازنویسی یک گوش در و یک گوش دروازهبازنگری مثل از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کنددروازهضرب المثلضرب المثل یک گوش در و یک گوش دروازهپایه 11پایه یازد هم از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندپایه11 مثل نویسی صفحه32 از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کندگوشیک گوشش در است و یک گوشش دروازه
2441

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن . ما در تحقیقستان تلاش میکنیم تا بهترین ها را برای شما به ارمغان آوریم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

magnifier
توسط
تومان