انشا کوتاه درمورد نوروز

انشا کوتاه درمورد نوروز

انشا کوتاه درمورد نوروز

حبیب انشا می خواند. همه می خندیدیم. معلم سر تکان میداد!. انگار از درک و شعور افرادی نادان و نفهم تعجب کرده بود. هیچ کدام به ریشه و اساس موضوع فکر نمی کردیم.

معلم نیز ادای فهیم ها را در می آورد.

اما چیزی بر آگاهی ما نمی افزود.

لابد خود نیز بیشتر از ما به عمق انشای او فکر نمی کرد!. طنز تلخ او را شوخی سر کلاسی بیش نمی دانستیم!. بعد از هر جمله صدای خنده بچه ها بلند بود!. او هم با لبخندی انشای خویش را ادامه می داد….

گردآوری توسط: تحقیقستان

کلیدواژه : ادبیات و شعرانشا ادبی درباره عیدانشا ادبی درباره عید نوروزانشا ادبی درمورد عیدانشا ادبی درمورد عید نوروزانشا از عیدانشا از عید نوروزانشا برای عیدانشا برای عید نوروزانشا در مورد تعطیلات عیدانشا در مورد تعطیلات عید نوروزانشا در مورد خاطرات عیدانشا در مورد خاطرات عید نوروزانشا در مورد عیدانشا در مورد عید نوروزانشا درباره تعطیلات عیدانشا درباره تعطیلات عید نوروزانشا درباره خاطرات عیدانشا درباره خاطرات عید نوروزانشا درباره عیدانشا درباره عید نوروزانشا درباره ی عیدانشا درباره ی عید نوروزانشا درمورد تعطیلات عیدانشا درمورد تعطیلات عید نوروزانشا درمورد خاطرات عیدانشا درمورد خاطرات عید نوروزانشا درمورد عیدانشا درمورد عید نوروزانشا راجب عیدانشا راجب عید نوروزانشا راجع به عیدانشا راجع به عید نوروزانشا عیدانشا عید 97انشا عید نوروزانشا عید نوروز 97انشا کوتاه در مورد عیدانشا کوتاه در مورد عید نوروزانشا کوتاه درباره عیدانشا کوتاه درباره عید نوروزانشا کوتاه درمورد عیدانشا کوتاه درمورد عید نوروزانشا کوتاه درمورد نوروزفرهنگی و هنریمتن در مورد عیدمتن در مورد عید نوروزمتن درباره عیدمتن درباره عید نوروزمتن درمورد عیدمتن درمورد عید نوروزموضوع انشا از عیدموضوع انشا از عید نوروزموضوع انشا در مورد عیدموضوع انشا در مورد عید نوروزموضوع انشا درباره عیدموضوع انشا درباره عید نوروزموضوع انشا درمورد عیدموضوع انشا درمورد عید نوروزموضوع انشا عیدموضوع انشا عید نوروزنوشته در مورد عیدنوشته در مورد عید نوروزنوشته درباره عیدنوشته درباره عید نوروز
2435

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن . ما در تحقیقستان تلاش میکنیم تا بهترین ها را برای شما به ارمغان آوریم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

magnifier
توسط
تومان