حکایت چهارشنبه سوری

حکایت چهارشنبه سوری

حکایت چهارشنبه سوری

آورده اند که درروزگارپبشین سرزمینی بود سرسبزوآباد وخرم، با کوهها ودشت ها، رودها و دریاها. بامردمانی مهربان، ساده دل، وباورمند به یزدان پاک، به پندار، گفتار، وکردارنیک وگریزان از اهریمن، آورنده وپرورنده زشتی ها،و سیاهی ها.

مردمانی ازنژاد، آداب ورسوم وزبان های گوناگون، اززردشتی، کلیمی، وترسائی که در کنارهم به سازش وسازندگی می پرداختند.

این آرامش وپیشرفت وآبادانی دیری نپائید که مورد رشک وحساد ت اهریمنان وپلید سیرتان بیابان نشین های آن سوی مرزها قرارگرفت.

بطوری که با یورش ددمنشانه این اهریمنان، سرزمین سرسبزوباشکوه، به تلی خاکستربدل شد. به تک تک انسان های باشرف وپاکدل این آب وخاک چه جسارت ها وتجاوزها که نشد؟ چه سرمایه ها و ثروت ها که به باد نرفت؟.

به زنان ودوشیزگان چه اهانت ها وتجاوزها که نشد؟ بسیاری ازآنان به اسارت رفتند، و به چادرنشین ها وبادیه نشینان فروخته شدند.

از نسل بازمانده آن یورش گران، وتازیان، شماری چند، بازهم به هوای نیاکان خود بار دیگر بدین سرزمین خسته و وامانده یورش کردند، وهمه چیزرا به باد فنا دادند. مظاهرشادی وشادمانی را ازمیان بردند، ولب ها ولبخند ها را برهم دوختند، و بر آنها مهر سکوت وبی حرمتی زدند.

دراین میان، آفت اللهی بود به نام طهارتی که ازته پاک وبا طهارت بود، ولی ازمغزو زبان، آلوده وناپاک . این نا پاک ونا مطهر، ایرانیان را خرو الاغ می دانست که روی آتش می پریدند، وزردی خود را با سرخی آتش عوض می کردند.

این بی فرهنگ تازی نژاد، با مردن خود نیز گوشه ای ازگورستان ما را به لجن کشیده، و نامش خیابانی ازشهرما را آلوده کرده.

اهریمن تازی دیگری به نام آفت الله کرم نژاد شیرازی نیز درباره این جشن بزرگ و میهنی ما نیزتازی گری وبی خردی خود را بی شرمانه ابرازداشته است. ازاین جا برجوانان ماست که آتش خشم ونفرت خود را چنان شعله ورسازند تا اهریمنان را یه یک جا بسوزانند.

گردآوری توسط: تحقیقستان

کلیدواژه : آیین چهارشنبه سوریاس ام اس چهارشنبه سوری 96اس چهارشنبه سوریاس چهارشنبه سوری 96انشا در مورد خطرات چهارشنبه سوریانشا در مورد چهارشنبه سوریانشا درباره خطرات چهارشنبه سوریانشا درباره چهارشنبه سوریانشا درمورد خطرات چهارشنبه سوریانشا درمورد چهارشنبه سوریانشا چهارشنبه سوریانواع ترقه های چهارشنبه سوریتاریخ چهارشنبه سوری 96ترانه چهارشنبه سوریتراکت چهارشنبه سوریترقه های چهارشنبه سوریتلفات چهارشنبه سوریتوصیه های چهارشنبه سوریحوادث چهارشنبه سوریحکایت در مورد چهارشنبه سوریحکایت درباره چهارشنبهحکایت چهارشنبه سوریخطرات چهارشنبه سوری برای دانش آموزانرسم چهارشنبه سوریرقص چهارشنبه سوریزمان چهارشنبه سوری 96عکس نوشته چهارشنبه سوریعکس پروفایل چهارشنبه سوریفرهنگفرهنگی و هنریمتن برای چهارشنبه سوریمتن زیبا در مورد چهارشنبه سورینارنجک چهارشنبه سورینقاشی در مورد چهارشنبه سورینکات ایمنی چهارشنبه سوریوسایل چهارشنبه سوریپروفایل چهارشنبه سوریپوستر چهارشنبه سوریپیام تبریک چهارشنبه سوریچهارچهارشنبه سوری 97چهارشنبه سوری در ایران باستانچهارشنبه سوری کیهکاربرگ چهارشنبه سوریکاریکاتور چهارشنبه سوریکلیپ چهارشنبه سوری
2435

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن . ما در تحقیقستان تلاش میکنیم تا بهترین ها را برای شما به ارمغان آوریم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

magnifier
توسط
تومان