سهم معلمان از بودجه سال 1400

سهم معلمان از بودجه سال 1400

سهم معلمان از بودجه سال 1400

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ۱۰۲هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ به آموزش و پرورش اختصاص پیدا کرده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ۱۰۲هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ به آموزش و پرورش اختصاص پیدا کرده است، گفت: آنچه که ما نیاز داریم ۱۲۸هزار میلیارد تومان است و از آنجا که ۹۶ درصد به حقوق و مزایا اختصاص پیدا می‌کند مابقی به بازسازی و تجهیز اختصاص پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه تصریح کرد: ۴۵ میلیارد تومان برای حقوق و مزایای پرسنل نوسازی اختصاص می‌دهیم اما از چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بقیه دو هزار میلیارد تومان از بودجه در قالب اوراق است و در صورتی که مجلس تصویب و در ردیف بودجه دیده شود قابل استفاده است.


سهم معلمان از بودجه سال 1400

وی با بیان اینکه امسال چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای بحث ساخت مدارس باید بودجه در نظر بگیریم، تاکید کرد: قانونگذار در چند سال متوالی اجازه داده تا بهینه سازی کنیم؛ ما مولدسازی اموال آموزش و پرورش را در دستور کار قرار دادیم و هر استان برای آشنا شدن رویه اعلام کردیم سه نمونه برای آشنایی اجرایی کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه این وزارتخانه ۱۰۰هزار و ۴۷۶ ملک در اختیار دارد، افزود: این اداره بعد از وزارت کشاورزی در رتبه دوم قرار دارد در حالی که با این امکانات در شرایط سختی به سر می‌بریم و لازم است بودجه کافی در این زمینه اختصاص پیدا کند.

گردآوری توسط: تحقیقستان

2476

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن . ما در تحقیقستان تلاش میکنیم تا بهترین ها را برای شما به ارمغان آوریم.

تحقیقستان
توسط
تومان

از آخرین مقالات و تخفیفات هیجان انگیز تحقیقستان باخبر شوید!

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .