کانال تلگرام تحقیقستان
خرید لایسنس نود 32

سوالات مسابقه دهه فجر با جواب

سوالات مسابقه دهه فجر با جواب

 به مناسبت دهه فجر و جشن پیروزی انقلاب اسلامی, در ادامه ۴۰ سوال به همراه جوابشان درباره تاریخ انقلاب و برای مسابقات دهه فجر آورده شده است

۱- این جمله از کیست: انقلاب اسلامی بی نام خمینی در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست؟

مقام معظم رهبری

۲- خصوصیات ولی فقیه در کدام اصل قانون اساسی ذکر شده است؟

پنجم

۳- امام خمینی درسال ۱۳۲۲ فجایع سلطنت پهلوی رادر کدام کتاب افشا کرد؟

کشف الاسرار

۴- چند درصد از مردم در انتخابات به جمهوری اسلامی رای دادند؟

۹۸/۲ درصد

۵- اولین انتخابات سراسری در ایران چند روز پس از پیروزی انقلاب آغاز شد؟

۵۰ روز

۶- امام خمینی نخستین بیانیه سیاسی خود و طرح قیام عمومی علیه حکومت پهلوی را در اردیبهشت چه سالی صادرنمود؟

سال۱۳۲۳

۷- اعلامیه مهم امام خمینی تحت عنوان شاه دوستی یعنی غارتگری در فروردین چه سالی صادر شد؟

۱۳۴۲

۸- چه عاملی باعث گسترش شور انقلابی مردم شد؟

برگزاری مراسم سوم،هفتم و چهلم شهیدان انقلاب

۹- جمله معروف امام خمینی آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر در چه سالی اعلام شد؟

۱۳۴۳

۱۰- محمد رضا پهلوی شاه ایران در چه روزی از دی ۵۷ از کشور فرار کرد؟

۲۶

۱۱- امام خمینی در سخنرانی خود در ۱۳۴۱/۹/۱۱ چه امری را مهم تر از فتح کشورها می دانند؟

فتح قلوب

۱۲- در چه روزی از بهمن ۵۷ انقلاب اسلامی به پیروزی رسید؟

۲۲

۱۳- یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی چه بود؟

نه شرقی، نه غربی

۱۴-روز بازگشت امام خمینی به ایران در سال۵۷؟

۱۲بهمن

سوالات تستی درباره دهه فجر

۱۵- امام خمینی از چه چیزی بعنوان امانت الهی یاد می کردند ؟

الف.پدر و مادر ب. انقلاب اسلامی * ج.مسئولیت ها د.مدارج علمی

۱۶- امام خمینی رمز بقای این انقلاب را چه می دانستند ؟

الف.انگیزه الهی ـ وحدت کلمه * ب. وحدت

ج.خوب کار کردن مسئولین د.حفظ اسلام و جمهوریت نظام

۱۷- امام خمینی راه مقابله با توطئه دشمنان را چه می دانستند ؟

الف.بیداری مردم ب.هوشیاری مسئولین

ج.انسجام و وحدت * د.جنبش نرم افزاری

۱۸-امام خمینی بزرگترین توطئه قرن اخیر را چه می دانند ؟

الف.مستعمره کردن دولت ها ب.مصرفی بار آوردن مردم

ج.وارد کردن فرهنگ غرب به کشورها د.مأیوس نمودن مردم از اسلام بوسیله تبلیغات *

۱۹- امام خمینی احکام چه چیزی را در اسلام بیشتر از بقیه می داند ؟

الف.احکام حکومت و سیاست * ب. نماز و روزه

ج.خمس د.خداشناسی و توحید

۲۰- امام خمینی ویژگی حکومت الهی و حق را چه می دانستند ؟

الف.رفاه مردم در حکومت های الهی ب.امنیت بیشتر در جامعهٔ الهی

ج.جلوگیری از ورود فرهنگ نیروهای بیگانه به داخل حکومت الهی د.جلوگیری از ظلم و اقامهٔ عدالت اجتماعی *

۲۱- امام خمینی مردم ایران را بهتر از مردم کدام شهرها می دانستند ؟

الف.همه مردم جهان ب.حجاز ـ کوفه ـ عراق *

ج.مردم اروپا د.عناصر داخلی غرب زده

۲۲- امام خمینی انگیزهٔ رزمندگان را چه می دانستند ؟

الف.وطن ب.ناموس و وطن ج.اطاعت از رهبری د. ایمان و اطمینان به غیب *

۲۳- امام خمینی به مخالفان جمهوری اسلامی چه توصیه ای می کردند ؟

الف.توبه کنند و به آغوش ملت بازگردند ب.از نظام ما بدگویی نکنند و ما را رها کنند

ج.قضاوتی بی طرفانه با فکری آزاد داشته باشند * د.دست از لجبازی و معاندت بردارند

۲۴- امام خمینی انقلاب را چگونه توصیف می کند ؟

الف.نعمتی که با جهاد عظیم بدست آمده * ب.حاصل مجاهدت ها

ج.حاصل خون شهیدان د.انقلاب اسلامی و جمهوری

۲۵- این جمله را کامل کنید:

من برای اینکه شما جوانان شایسته ای هستید علاقه دارم که جوانی خود را در راه خداوند و اسلام عزیز و ….. صرف

کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید؟

الف.انقلاب ب.جمهوری اسلامی*

ج.علم د.خدمت مردم

۲۶- امام خمینی به مسئولین به مسئولین چه توصیه ای کردند ؟

الف.ساده زیستی ب.استقامت در برابر کفر

ج.حفظ منافع ملی د.خدمتگزاری به مردم*

۲۷- امام خمینی مردم را با چه لفظی خطاب کردند ؟

الف.ولی نعمت * ب.مردم بزرگوار ج.مردم محبوب د.مردم ایثارگر

۲۸- امام خمینی حکومت های چپاولگر را چگونه توصیف می کنند ؟

الف.خونخوار ب.بی فرهنگ و تهی مغز * ج.بی تقوا د.غرب زده

۲۹- امام خمینی به ملت های مسلمان چه توصیه ای کردند ؟

الف.خداجویی ب.ساده زیستی

ج.الگو گرفتن از انقلاب اسلامی ایران * د.جلوگیری از اسراف

۳۰- کدام گزینه ی زیر از آثار تهاجم فرهنگی است ؟

الف. تلفات انسانی ب. زیان اقتصادی ج. فرو پاشی خانواده √ د. ویران شدن تاسیسات زیر بنایی

۳۱- این سخن از کیست ؟ عاشورا درس می دهد که برای حفظ دین فداکاری باید کرد “

الف. امام خمینی ره ب. مقام معظم رهبری √ ج. شهید بهشتی د. شهید مطهری

۳۲- این سخن از کیست ؟ بسیج مدرسه ی عشق ، مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلد سته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر دادند.؟

الف. مقام معظم رهبری ب. امام خمینی ره √ ج. شهید رجایی د. شهید بهشتی

۳۳- خرمشهر در چه تاریخی آزاد شد؟

الف. سوم خرداد ۱۳۶۱ √ ب. ۷ مهر ۱۳۶۰ ج. سوم شهریور ۱۳۵۹ د. ۷ مرداد ۱۳۶۲

۳۴- به چه دلیل در طول تاریخ بشر انسانهای موحد یکتاپرستی خود را به کلی پنهان می کردند؟

الف. بت پرستی مردم ب. شرایط حاکم برجامعه √ ج. ظلم ستم حاکمان د.جهل و نادانی

۳۵- انواع تهدیدها را بنویسید و برای هرکدام مثال بزنید.

۱- تهدیدات طبیعی مانند زلزله ۲- تهدیدات با منشاء انسانی تهدید سخت و تهدید نرم

۳۶- مقام معظم رهبری در باره امنیت چه فرموده اند به اختصار بنویسید .

می فرماید : امنیت برای یک ملت جزو اساسی ترین نیازهاست . اگر امنیت بود پیشرفت بوجود می آید علم رشد می کند اقتصاد شکوفایی پیدا می کند

۳۷- نام دو تن از زنان قهرمان در دوران دفاع مقدس را بنویسید.

۱- سیده زهرا حسینی ۲- شهید مریم فرهانیان

۳۸- چه کسانی در طول جنگ تبدیل به قهرمانان ملت می شوند. بطور کامل توضیح دهید .

معمولا در هر جنگی ؛ بهتر ین و با انگیزه ترین افراد از سر زمین شان تا پای جان دفاع می کنند و تبدیل به قهرما نان ملت خود می شوند

۳۹- پیامبر اسلام مردم را به چه اموری دعوت می کرد کوتاه بنویسید .

پرستش خدای یگانه , مبارزه با شرک و بت پرستی

۴۰-ما دانش آموزان چگونه متوانیم زمینه ساز ظهور حضرت مهدی ( عج) باشیم .کامل توضیح دهید

با استفاده از تفکر و تعقل ؛ کسب علم و دانش و با اخلاق نیکو و عمل صالح زمینه ساز ظهور حضرت حجت حق حضرت مهدی ( عج) باشیم

منبع: تحقیقستان

درباره نویسنده: حسین شریفی

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن . ما در تحقیقستان تلاش میکنیم تا بهترین ها را برای شما به ارمغان آوریم.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *