موضوع انشا درباره عید نوروز

موضوع انشا درباره عید نوروز

موضوع انشا درباره عید نوروز

چند روزی از باز گشایی مدارس در سال جدید، می گذشت. موضوع انشای ما: «توصیف عید نوروز در خانواده ی خود». فروردین ۱۳۵۸، سوم راهنمایی. دبیر ادبیات مان از لیست دفتر خود، چند نفر از دانش آموزان را یکی یکی صدا کرد.

انشای خود را به ترتیب خواندند. بدون هیچ عکس العملی از سوی ما، با اشاره سر معلم، جای خود می نشستند.

حبیب … اجازه ی خواندن انشای خویش را گرفت!. چند نفری گفتند: آقا بخوند. آقا اجازه، بذارید بخوند. یکی دیگر را صدا زد!. بعد از خواندن او، حبیب دوباره اجازه گرفت؟!. این بار همه با اصرار میل به خواندن انشای او داشتند.

شاید برخی انشا ننوشته بودند. بسیاری از ما نیز سعی در نخواندن انشاهای بی کیفیت مان داشتیم. آخر رضایت داد. با اشاره ی سر و چشم خود، حبیب را به سوی تخته سیاه فرا خواند.

پای تخته رفت. دفتر خود را گشود. خواند: به نام خدا، توصیف عید نوروز در خانواده ی ما، نوروز، بدترین روز! همه خندیدند.

معلم: ساکت، این شروع انشایی است که اصرار به خواندنش داشتید!. بخون.

دوباره شروع کرد: نوروز، بدترین روز. روزی که من و دو برادرم شب تحویل سال را در خانه ی همسایه به صبح رساندیم. آخر آنان به مسافرت رفته بودند. کلید خانه ی خود را جهت مواظبت، به ما دادند. این شد که پدر ما سه نفر را روانه ی خانه ی همسایه کرد. تنها کاری که با شوق و ذوق پذیرفتیم.

آخر مشاهده ی اسباب و اثاثیه آنان، دیدن برنامه های، تلویزیونی که نداشتیم و خوابیدن در رختخواب های گرم و نرم برایمان تازگی داشت!. بماند که مادر هی سفارش به عدم ریخت و پاش می کرد!. خدا می داند او هم در دلش چقدر حسرت زندگی آنان را می خورد.

صبح عید وقتی به خانه بر گشتیم. بقچه حمام پدر گوشه ی اتاق بود. (خنده ی بچه ها) گویا نبود ما راحتی خیال آنان بود!. مادر، کنار اتاق مشغول وصله کردن شلوار برادرم بود.

سراغ پدر را گرفتیم؟. فهمیدم، که به صحرا رفته. آبیاری باغ حاج عبدالعظیم بهاری! که هم حاجی بود و نامش بزرگ و بهاری نیز. کارهای باغ سر سبز و بزرگ او را، گدا گشنه هایی چون پدرم باید انجام دهند!. دلخوشی عیدمان رفتن به دیدن پدربزرگ بود. خوردن آجیل و شیرینی قرابی و گرفتن عیدی. که امسال او نیز به دیار حق رفته بود. مثل هر روز پا به کوچه گذاشتم.

مردان و زنانی با بوی خوش، لباس های نو به تن داشتند. بچه های شان نیز لباس های عید پوشیده و همراه آنان یا به کول شان بودند. حمید و علیرضا از بچه های محله لب کوچه ایستاده بودند. هر دو کت و شلواری نو به تن داشتند. حمید گندم برشته می خورد. رضا در دهانش گزی می جوید!.

داشت اولین عیدی دریافتی از پدرش را نشان می داد. حسرت لباس هایشان را میخوردم. دلم گندم برشته می خواست. دهنم از ملچ ملچ خوردن گز، آب افتاده بود!. انگار از پدرم عصبانی شده بودم که یه جای دادن عیدی، روز عید آبیاری باغ دیگران را می کرد!. اول خیابان، جمشید بساطی پهن کرده و آبی آلو می فروخت.

انگار او نیز از هیاهوی عید باستانی، فقط نامی باستانی برایش برگزیده بودند!. بیچاره تحمل تمسخر شعرهای بچه ها را از دست داده بود. وقتی داد می زد: «آبیه ست و آبی آلو.» یکی جواب می داد: «آبوش کرنه چیه»(۱)و اونم با عصبانیت جواب می داد…. و روز عید و فحش و دعوا و کتک و کتکاری و اشک های جمشید.

گردآوری توسط: تحقیقستان

کلیدواژه : ادبیات و شعرانشا ادبی درباره عیدانشا ادبی درباره عید نوروزانشا ادبی درمورد عیدانشا ادبی درمورد عید نوروزانشا از عیدانشا از عید نوروزانشا برای عیدانشا برای عید نوروزانشا در مورد تعطیلات عیدانشا در مورد تعطیلات عید نوروزانشا در مورد خاطرات عیدانشا در مورد خاطرات عید نوروزانشا در مورد عیدانشا در مورد عید نوروزانشا درباره تعطیلات عیدانشا درباره تعطیلات عید نوروزانشا درباره خاطرات عیدانشا درباره خاطرات عید نوروزانشا درباره عیدانشا درباره عید نوروزانشا درباره ی عیدانشا درباره ی عید نوروزانشا درمورد تعطیلات عیدانشا درمورد تعطیلات عید نوروزانشا درمورد خاطرات عیدانشا درمورد خاطرات عید نوروزانشا درمورد عیدانشا درمورد عید نوروزانشا راجب عیدانشا راجب عید نوروزانشا راجع به عیدانشا راجع به عید نوروزانشا عیدانشا عید 97انشا عید نوروزانشا عید نوروز 97انشا کوتاه در مورد عیدانشا کوتاه در مورد عید نوروزانشا کوتاه درباره عیدانشا کوتاه درباره عید نوروزانشا کوتاه درمورد عیدانشا کوتاه درمورد عید نوروزفرهنگی و هنریمتن در مورد عیدمتن در مورد عید نوروزمتن درباره عیدمتن درباره عید نوروزمتن درمورد عیدمتن درمورد عید نوروزموضوع انشا از عیدموضوع انشا از عید نوروزموضوع انشا در مورد عیدموضوع انشا در مورد عید نوروزموضوع انشا درباره عیدموضوع انشا درباره عید نوروزموضوع انشا درمورد عیدموضوع انشا درمورد عید نوروزموضوع انشا عیدموضوع انشا عید نوروزنوشته در مورد عیدنوشته در مورد عید نوروزنوشته درباره عیدنوشته درباره عید نوروز
2435

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن . ما در تحقیقستان تلاش میکنیم تا بهترین ها را برای شما به ارمغان آوریم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

magnifier
توسط
تومان