گرامر زبان پایه نهم درس های ۴,۵,۶

گرامر زبان پایه نهم درس های ۴,۵,۶

نکته ها :
۱ – فعل بودن در زمان حال (am – is – are) می باشد. گذشته ی آن (was – were) می باشند.
۲ – فعل was برای فاعل های (I – he – she – it) بکار برده می شود و معنای آن «بودن» می باشد. مانند:

I was sick yesterday.

من دیروز مریض بودم

She was absent yesterday.

اودیروز غایب بود

He was in shiraz last week.

او هفته گذشته در شیراز بود  

۳ – فعل were برای بقیه فاعل ها به کاربرده می شود و معنای آن «بودن» می باشد. مانند:

شما دیروز در مدرسه بودید.

You were at school yesterday.

ما دیشب خسته بودیم

we were tired last might .

ایشان (آنها) دیروز شاد بودند

They were happy yesterday.  

۴ – برای منفی کردن این افعال بعد از فعل از کلمه not استفاده می کنیم مانند :

من دیروز مریض نبودم

I was not sick yesterday

شما دیروز در مدرسه نبودید

You were not at school yesterday  

۵ – مخفف was not و were not به صورت weren’t , wasn’t می باشد.

۶ – برای سؤالی کردن این جملات ابتدا در آغاز جمله فعل was یا were و سپس فاعل را می آوریم. مانند :

آیا او دیروز غایب بود ؟

Was she absent yesterday?

ایا آنها دیروز خوشحال بودند؟

Were they happy yesterday?

۷- در جواب های کوتاه از was یا wasn’t و were یا weren’t استفاده می کنیم.

تمرین 
۱ – در جاهای خالی was – were- wasn’t – weren’t به کار ببرید.

۱) yesterday …………..Sunday.
۲)Ali is here today , but he ……….here yesterday.
۳) The teacher was in the library, but the students…………

۳- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

۱)Mr.Ahmadi …….in the park yesterday.(is – was – were)
۲) The students ……..at school yesterday.(are – werent – wasnt)
۳) Today is Sunday. Yesterday was ……( Monday – Friday- Saturday)

.برای دریافت گرامر کامل از لینک زیر اقدام فرمایید

منبع: تحقیقستان

افشاگری,اخبار جدید,افشاگری نیوز,افشاگری روز,افشاگری جدید,افشاگری

همچنین ببینید

مقاله درمورد روانکاوی بخش شعور انسان

مقاله درمورد روانکاوی بخش شعور انسان

مقاله درمورد روانکاوی بخش شعور انسان در این مقاله به دیدگاه دانشمندان درمورد روانکاوی بیشترین و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *