گرامر زبان پایه نهم درس های ۴,۵,۶

گرامر زبان پایه نهم درس های ۴,۵,۶

نکته ها : ۱ – فعل بودن در زمان حال (am – is – are) می باشد. گذشته ی آن (was – were) می باشند. ۲ – فعل was برای فاعل های (I – he – she – it) بکار برده می شود و معنای آن «بودن» می باشد. مانند:

I was sick yesterday.

من دیروز مریض بودم

She was absent yesterday.

اودیروز غایب بود

He was in shiraz last week.

او هفته گذشته در شیراز بود

۳ – فعل were برای بقیه فاعل ها به کاربرده می شود و معنای آن «بودن» می باشد. مانند:

شما دیروز در مدرسه بودید.

You were at school yesterday.

ما دیشب خسته بودیم

we were tired last might .

ایشان (آنها) دیروز شاد بودند

They were happy yesterday.

۴ – برای منفی کردن این افعال بعد از فعل از کلمه not استفاده می کنیم مانند :

من دیروز مریض نبودم

I was not sick yesterday

شما دیروز در مدرسه نبودید

You were not at school yesterday

۵ – مخفف was not و were not به صورت weren’t , wasn’t می باشد.

۶ – برای سؤالی کردن این جملات ابتدا در آغاز جمله فعل was یا were و سپس فاعل را می آوریم. مانند :

حتما بخوانید  رمزگذاری اطلاعات موبایل سرقت شده

آیا او دیروز غایب بود ؟

Was she absent yesterday?

ایا آنها دیروز خوشحال بودند؟

Were they happy yesterday?

۷- در جواب های کوتاه از was یا wasn’t و were یا weren’t استفاده می کنیم.

تمرین
۱ – در جاهای خالی was – were- wasn’t – weren’t به کار ببرید.

۱) yesterday …………..Sunday.
۲)Ali is here today , but he ……….here yesterday.
۳) The teacher was in the library, but the students…………

۳- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

۱)Mr.Ahmadi …….in the park yesterday.(is – was – were)
۲) The students ……..at school yesterday.(are – werent – wasnt)
۳) Today is Sunday. Yesterday was ……( Monday – Friday- Saturday)

برای دریافت گرامر کامل اینجا کلیک کنید

گردآوری توسط: تحقیقستان

۰

برچسب ها

حسین شریفی

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن . ما در تحقیقستان تلاش میکنیم تا بهترین ها را برای شما به ارمغان آوریم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن