اقتصاد و بازرگانی

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان ‌در اقتصاد کلان(‌‌Macroeconomics) روابط اقتصادی متغیرهایی مانند تولید، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، درآمد، رشد اقتصادی، تورم و مانند اینها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.

اقیانوس ها

اقیانوس کبیر (آرام)

اقیانوس کبیر (آرام) وسعت این اقیانوس حدود ۱۶۶ میلیون کیلومتر مربع است یعنی بزرگترین اقیانوس جهان است .

اقیانوس ها

اقیانوس ها

اقیانوس ها اقیانوس های جهان (به ترتیب وسعت) عبارتند از: ۱-اقیانوس آرام که به آن کبیر هم می گویند . ۲- اقیانوس اطلس یا آتلانتیک. ۳- اقیانوس هند . ۴-اقیانوس منجمد جنوبی . ۵-اقیانوس منجمد شمالی .