دستگاه چهارگاه

دستگاه چهارگاه

دستگاه چهارگاه یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است. این دستگاه، از نظر علم موسیقی یکی از مهم‌ترین و زیباترین مقامات ایرانی است. از میان مقامات ایرانی و به خصوص موسیقی مشرق زمین، شور، سه‌گاه و چهارگاه هستند که از این میان، مقام چهارگاه از…

ویژگی ایرانی ها از دید مردم جهان

ویژگی ایرانی ها از دید مردم جهان

ویژگی ایرانی ها از دید مردم جهان در سال‌های اخیر، گردشگران برای دیدار از مساجد خیره‌کننده، تاریخ باستانی، و طبیعت بکر دسته دسته به ایران آمده‌اند. اما تمام این توریست ها به دفعات می‌گویند که افراد ایرانی ماندگارترین تاثیر را از خود به جای می‌گذارند….