سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

عمران و معماری
اقلیم-در-معماری
تاثیر اقلیم در معماری هدف اصلی دراین تحقیق بررسیهای اقلیمی در طرح ریزی شهری می باشد چرا که شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری و تکوین شهرهاو تداوم حیات شهری ...
اقلیم-در-معماری
معماری مدرن هیچ مورخ معماری از قرن نوزدهم اروپا دل خوشی ندارد. من البته مورخ معماری نیستم، و اگر هم بودم چندان موافقتی با آنها در خود احساس نمی­ کردم. معماری قرن نوزدهم اروپا برای من از آن جهت اهمیت ...
1 10 11 12
توسط
تومان
error: