پایه نهم

انشا درمورد سکوت

انشا درمورد سکوت شاید از خود بپرسید سکوت چیست؟اصلا ما انسان ها در چه مواقعی وچرا سکوت میکنیم.سکوت پر از آرامش است،سکوت مسکنی برای قلب هاست ،فرصتی برای دوباره اندیشیدن،خیلی …

ادامه نوشته »

انشا درمورد اولین برف

انشا درمورد اولین برف اَز خواب بیدار می شَوَم،هَمِه جا سِفید پوش شُده اَست،اَز خانه خارج می شَوَم، دِرَختانی که تا پَریروز لِباس سَبز پوشیده بودَند وَ دیروز بی لباس …

ادامه نوشته »

انشا درمورد تصویرذهنی خود در یک فضاپیما

انشا درمورد تصویرذهنی خود در یک فضاپیما

انشا درمورد تصویرذهنی خود در یک فضاپیما همه جا را سکوت فراگرفته است. انگار کسی نیست اطراف را می­نگرم، جویای صدایی آشنا یا حتی گیاهی هستم. اما انگار تنهای تنهایم. …

ادامه نوشته »

انشا درمورد ایستادن توی صف (طنز)

انشا درمورد ایستادن توی صف (طنز)

انشا درمورد ایستادن توی صف (طنز) من و بچه ها مثل همیشه به مدرسه آمدیم و ازآنجا که زنگ خورده بود،سر صف ایستادیم.نصف صف آفتاب بود.نیم متری این طرف تر …

ادامه نوشته »