انشا درمورد ایستادن توی صف (طنز)

انشا درمورد ایستادن توی صف (طنز)

انشا درمورد ایستادن توی صف (طنز) من و بچه ها مثل همیشه به مدرسه آمدیم و ازآنجا که زنگ خورده بود،سر صف ایستادیم.نصف صف آفتاب بود.نیم متری این طرف تر ایستادم.صدای فریاد نوروزی،نماینده کلاس آمد:(حاج خانم!برای بار هزارم،درست وایسا)

انشا درمورد زمستان به زبان ادبی

انشا درمورد زمستان به زبان ادبی من فصلی که زمین پیراهن سفید خود را بر تن میکند را دوست میدارم در این فصل سنگ ها از به خود لرزیدن می شکنند و اشک شوق ابر ها همانند گلوله های آبی بر زمین می افتند و…

کوه به کوه نمیرسد ولی ادم به آدم میرسد

کوه به کوه نمیرسد ولی ادم به آدم میرسد

کوه به کوه نمیرسد ولی ادم به آدم میرسد آیا تا به حال ضرب المثل کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد را شنیده اید؟ در دامنه دو کوه بلند دو آبادی بود که یکی بالاکوه و دیگری پایین کوه نام داشت؛چشمه ای…

انشا درمورد مروارید

انشا درمورد مروارید

انشا درمورد مروارید امروز هوا غمناک است و من هم دلم گرفته نمی دانم چرا؟ابرهای سفید پنبه ای امروز به رنگ خاکستری شده اند آسمان هم مانند من دلگیر است و بغضی درون گلوی خود حبس کرده است. آسمان کم کم به رنگ سیاهی درمی…

انشا درمورد گردش ایام

انشا درمورد گردش ایام

انشا درمورد گردش ایام روز ها سال ها و ماه ها در پی هم می آیند و میروند و ما هر روز پیر تر میشویم و از جوانی ما فقط یاد و خاطره میماند به قول صاعب تبریزی:آنچنان کز رفتن گل خار میماند به جا /…

انشا درمورد کمک به همسایه

انشا درمورد کمک به همسایه (طنز)

انشا درمورد کمک به همسایه (طنز) یکی از بزرگان عصر به غلام خود گفت که از مال خود پاره ای گوشت بستان و زیره بایی معطّر بساز تا بخورم و تو را آزاد کنم. غلام شاد شد زیره بایی بساخت و پیش آورد. خواجه اش…

انشا درمورد کمک به همسایه

انشا درمورد کمک به همسایه (غیرطنز)

انشا درمورد کمک به همسایه (غیرطنز) یکی از بهترین و زیباترین کارها کمک به دیگران است. هیچ انسانی نیست که کمک کردن به دیگران را دوست نداشته باشد کمک کردن انواع مختلفی دارد مانند:کمک‌های مادی و کمک‌های غیرمادی کمک‌های گفتاری و غیر گفتاری کمک‌های عملی…

انشا درمورد سایه ادم

انشا درمورد سایه (طنز)

انشا درمورد سایه (طنز) یک روز کودکی را دیدم که با سایه اش بازی میکرد ، دنبال سایه اش میدوید ، از سایه اش فرار میکرد ، بالا پایین میپرید ، با سایه اش لحظات مفرحی را به وجود اورده بود و شاد بود. کمی…

انشا درمورد سایه ادم

انشا درمورد سایه ادم (غیر طنز)

انشا درمورد سایه ادم (غیر طنز) باز غروب بر همه چیز سایه می افکند و حالا باز هم من مانده ام و رفیق تنهایی ام سایه که از روزی که پایم را بر این خاک نهاده ام با من بوده و با من به زیر…

انشا درمورد تلفن همراه (غیر طنز)

انشا درمورد تلفن همراه (غیر طنز)

انشا درمورد تلفن همراه (غیر طنز) اگر سی سال پیش به کسی میگفتید وسیله ای ساخته خواهد شد که بدون اینکه به سیم وصل باشد با آن میتوان ازتباط برقرار کرد بی شک به شما میخندید و با تعجب به شما نگاه میکرد.