پایه نهم

انشا درمورد کمک به همسایه (غیرطنز)

انشا درمورد کمک به همسایه

انشا درمورد کمک به همسایه (غیرطنز) یکی از بهترین و زیباترین کارها کمک به دیگران است. هیچ انسانی نیست که کمک کردن به دیگران را دوست نداشته باشد کمک کردن …

ادامه نوشته »