تحقیقستان

گردشگری

دستگاه چهارگاه

دستگاه چهارگاه

دستگاه چهارگاه یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است. این دستگاه، از نظر علم موسیقی یکی از مهم‌ترین و زیباترین مقامات ایرانی است. از میان

ادامه مطلب »