از تشخیص تا درمان آبله مرغان

از تشخیص تا درمان آبله مرغان

از تشخیص تا درمان آبله مرغان فصل بهار و تابستان موقعیت مناسبی است تا بعضی از ویروس ها فعالیت خود را آغاز کنند و یکی از ویروس هایی که بیش از بقیه در این ایام می تواند فعالیت کند, ویروس آبله مرغان است