انشا درمورد اینه

انشا درمورد اینه

انشا درمورد اینه فرقی نمی کند که «آینه» کجا باشد؛ در اتاق، در کیف و جیب، در دستشویی و اتومبیل و آرایشگاه، و فرقی نمی کند که چه اندازه باشد؛ جیبی یا تاقچه ای یا تمام قد.مهم آن است که آینه، می نماید آنچه را که…