انشا در مورد کتابخانه مدرسه ما

انشا در مورد کتابخانه مدرسه ما

انشا در مورد کتابخانه مدرسه ما کتاب ها قطعا یکی از جذاب ترین پدیده های اطراف ما هستند که همواره گفته های زیادی را دارند و می توانند فوق العاده جذاب باشند.

انشا درمورد طبیعت

انشا درمورد طبیعت

انشا درمورد طبیعت مگر می شود در این دنیا و در میان این همه شلوغی و هرج و مرج زندگی کنی و به دنبال جایی یا مکانی برای استراحت و داشتن آرامش نباشی. جایی مثل طبیعت.

انشا درمورد عاقبت فرار از مدرسه

انشا درمورد عاقبت فرار از مدرسه

انشا درمورد عاقبت فرار از مدرسه گاهی یک تصمیم اشتباه یک لحظه غفلت و یا یک لحظه جوگیری ساده منجر می شود به یک عمر تباهی آینده و یک عمر حسرت و پشیمانی.

انشا هدف زندگی

انشا هدف زندگی

انشا هدف زندگی مهم ترین و اصلی ترین هدف من در زندگی تقرب به خداوند متعال و کسب رضایت اوست زیرا می توانم به این وسیله به هدف های دیگر هم برسم . امام حسین ع هم در این مورد می فرمایند :

انشا درباره خط فقر

انشا درباره خط فقر

انشا درباره خط فقر در همین سطحی که گفته شد انسان ها طبقه بندی می شوند عده ایی جزء دسته ی ثروتمندها و عده ایی دیگر جزء افراد متوسط و دسته ایی دیگر جزء افراد فقیر نام گذاری می شوند، خط فقر یعنی اینکه میزان…

انشا درمورد گوشی پزشکی

انشا درمورد گوشی پزشکی

انشا درمورد گوشی پزشکی توی رخت خواب گرم ونرمم غلت میزدم وداشتم به این فکر میکردم که امروز سراغ معاینه چه کسانی می روم؟روزنه نوری چشمانم را اذیت کرد،بدنم را کش وقوسی دادم و قلنج دستانم را شکستم .

انشا درمورد یکی برسرشاخ،بن می برید

انشا درمورد یکی برسرشاخ،بن می برید

انشا درمورد یکی برسرشاخ،بن می برید یکی برسرشاخ ،بن می برید / خداوندبستان نگه کردو دید بگفتاگراین مردبد می کند / نه بامن،که با نفس خودمی کند خداوندهمیشه راه درست وکاردرست را به ما نشان می دهدکه انتخاب کردن یا نکردن ان به اختیار و اراده…

انشا درمورد تقدیر از معلم

انشا درمورد تقدیر از معلم معلم شعر شیرین شعرای شهر شادی را در گوش مرزهای محبت زمزمه کرده.او که در سخت ترین لحظات زندگی،سرود سرسبزی را در وجود سرو سروده. معلم دل را دانا کرده و دنیا را به دست دانش آموزان گره زده.

انشا درمورد محیط زیست

انشا درمورد محیط زیست قلم را در دست می گیرم و انشایم را آغاز می کنم . خداوند مهربان نعمت های بسیاری آفریده که نمی توانم از کدام یک شروع کنم.محیط زیست یعنی جایی که زندگی می کنیم ، یعنی طبیعت زیبا که از آن…