انشا درمورد درخت با ویژگی های پا در هوا

انشا درمورد درخت با ویژگی های پا در هوا

انشا درمورد درخت با ویژگی های پا در هوا در دیار من پشت جنگل­های شهر من درختی پهن و زیباست. آن درخت ریشه­ های به وسعت دریا داشت. ریشه­ هایش تا به ابرها رفته و در ابرها فرورفته بود. پاهایش همان ریشه­هایش بود که در هوا معلق…