انشا درمورد ب مثل بابا

انشا درمورد ب مثل بابا

انشا درمورد ب مثل بابا همیشه وهمه جا شنیده ام که بهشت زیر پای مادر است حال من سوالی از خدا دارم می‌خواهم بدانم بالا تر از بهشت چه دارد؟ آن را برای زیر پای پدرم می خواهم.