انشا درمورد مهم‌ترین رخداد زندگی من

انشا درمورد مهم‌ترین رخداد زندگی من

انشا درمورد مهم‌ترین رخداد زندگی من گاهی حادثه‌هایی در زندگی ما، رنگی به قسمت‌های دیگر زندگی می‌زند. این رنگ‌ها گاهی هنرمندانه است و دیدن دارد گاهی هم نه.اواخرِ مرداد بود. هوا خیلی گرم بود و روزها دراز. کارگریِ بنّایی، سخت‌تر از فصل‌های دیگر می‌گذشت.