انشا زیبایی های آفرینش

انشا زیبایی های آفرینش

انشا زیبایی های آفرینش آیا تاکنون در مورد زیبایی های آفرینش چیزی شنیده اید و می دانید که خداوند متعال چرا کره زمین را در اختیار ما قرار داده است تا از آن استفاده کنیم؟ این نکته مهمی است که انسان به عنوان اشرف مخلوقات…