انشا درمورد تلخ ترین ماجرای زندگیتان

انشا درمورد تلخ ترین ماجرای زندگیتان صدای خس خس می اومد. کاملا میشد تعداد نفسهاشو شمرد با هر نفسی که فرو میبرد سکوت خونه رو میشکست .هرازگاهی صدای پاف اسپریش تمام دلم رو پر از بهت و بغض میکرد.

خطرناک ترین زلزله تاریخ چین

خطرناک ترین زلزله تاریخ چین

خطرناک ترین زلزله تاریخ چین لزله تنگ شان چین سال ۱۹۷۶ یکی از بزرگترین جمعیتهای کشته شده در زلزله را داشته است ۲۴۰ هزار نفر با این زلزله به دنیای بعد وارد شدند یکی از بزرگترین تحقیقات NDE پس از این زلزله انجام شده است

انشا درمورد زلزله کرمانشاه

انشا درمورد زلزله کرمانشاه

انشا درمورد زلزله کرمانشاه یکی از روز های غم انگیز پائیزی بود،دلشوره خاصی داشتم،حسی در دلم ‌میگفت که اتفاقی‌می افتد،اما من مثل روز های قبل آن را نادیده‌‌گرفتم،آخر در‌زندگی ساده و محقر‌ما چه اتفاق‌جالبی قرار بود بیفتد؟! ظهر به مدرسه رفتم،از بودن با دوستانم لذت…

انشا درمورد زلزله

انشا درمورد زلزله

انشا درمورد زلزله سلام زلزله دیشب که آمدی،بدون خبرآمدی کاش خبرمیدادی تا مادرم غذایی راکه با عشق ومحبت درست کرده بود را میخوردی پدرم ازمهمان ناخوانده خوشش نمیاید ولی افسوس که ناخوانده آمدی وخانه را برسرمان ویران کردی .