انشا با موضوع چرا به مدرسه می رویم؟

انشا با موضوع چرا به مدرسه می رویم؟

انشا با موضوع چرا به مدرسه می رویم؟ مدرسه در واقع شروع کسب علمی است که بسیاری به دنبال آن هستیم و ترجیح می دهیم هر روزمان را در مسیری بگذرانیم که در نهایت باعث موفقیت می شود. این موفقیت ها قطعا روزافزون بوده و…

انشا در مورد شغل آرایشگری

انشا در مورد شغل آرایشگری

انشا در مورد شغل آرایشگری هر کدام از ما در زندگی بار ها به آرایشگاه می رویم و این کار هر ماه تکرار می شود و قطعا می دانیم که ظاهر انسان بسیار برای او مهم است، مسئله مهم دیگر این است که آرایشگری قطعا…

انشا انگلیسی در مورد تلفن همراه + ترجمه

انشا انگلیسی در مورد تلفن همراه + ترجمه

انشا انگلیسی در مورد تلفن همراه + ترجمه There is no denying the fact that mobile phones are useful gadgets. They help us in our everyday life in a number of ways, making it easy and convenient. But, mobile phones are a blessing till they…

انشا در مورد کتابخانه مدرسه ما

انشا در مورد کتابخانه مدرسه ما

انشا در مورد کتابخانه مدرسه ما کتاب ها قطعا یکی از جذاب ترین پدیده های اطراف ما هستند که همواره گفته های زیادی را دارند و می توانند فوق العاده جذاب باشند.

ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند

ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند

ضرب المثل هر که در پی کلاغ رود در خرابه منزل کند ما همیشه از آدم های اطرافمان الگو می گیریم مثل مادر و پدر که هر چه انجام دهند ما نیز از آن ها پیروی می کنیم. الگوهای زندگی آینده ساز ما هستند اگر…

انشا درمورد دریای رفاقت

انشا درمورد دریای رفاقت

انشا درمورد دریای رفاقت خدایا دلم هوای رفاقت کرده یک رفاقت ناب یافتن رفیقی که تک تک واژه های پایداری ،صداقت ،وفاداری را برایم معنا کند وکنار او لذت زندگی را بچشم.

انشا درمورد فصل تابستان

انشا درمورد فصل تابستان

انشا درمورد فصل تابستان طبع آدمی در بیشتر موارد پس از گذشت چند سال عوض می شود، اگر نمی گویم در همه چیز، جانب احتیاط را رعایت می کنم. وگرنه خود من هر چند سال یکبار به شکلی عجیب و غریب تغییر می کنم.

انشا حیوانات و گونه های در حال انقراض

انشا حیوانات و گونه های در حال انقراض

انشا حیوانات و گونه های در حال انقراض آیا تاکنون اندیشیده اید که حیواناتی هستند که گونه های آن ها پس از گذشت مدتی به سوی انقراض می رود و قطعا نابودی عظیمی در انتظار آن ها خواهد بود، مثلا ببر های بزرگ جثه و…

انشا با موضوع دلم بهار شد

انشا با موضوع دلم بهار شد

انشا با موضوع دلم بهار شد بازتاب نوری که به پنجرهٔ اتاقم می‌تابید چشمانم را نوازش می‌کرد. رخت‌ِ خواب پلک‌هایم را کنار زدم و چشمانم را رو به «امروز» گشودم. از جای برخاستم.