ویژگی های کارآفرینان موفق

ویژگی های کارآفرینان موفق

ویژگی های کارآفرینان موفق کمی بررسی و تامل پیرامون کارآفرینان بزرگ نشان می دهد که این افراد ویژگی های مشترکی دارند که آنان را از دیگران متمایز می کند در این مقاله ۱۲ نمونه از این خصوصیات اخلاقی را آورده ایم که با هم می…

روش های عملی کردن ایده

روش های عملی کردن ایده

روش های عملی کردن ایده محلی برای رهبری سازمانی دور از دفتر اصلی (off-site) که به خوبی طراحی شده باشد، مکان فوق العاده ای برای گردآوری ایده های بزرگی است که می توانند کسب و کار شما را رشد دهند. شما یک سخنگو می آورید،…