مدیریت صحیح از نظر دیپاک چوپرا

مدیریت صحیح از نظر دیپاک چوپرا

مدیریت صحیح از نظر دیپاک چوپرا نویسنده و پزشک آمریکایی هندی الاصل, شغلش را در سن ۴۵ سالگی, به عنوان یک پزشک سرشناس و رئیس بیمارستان در بوستون رها کرد تا مرکز خودش را با تمرکز بر طب ترکیبی integrative medicine در کالیفرنیا آغاز کند.

تمایز رمز موفقیت در اقتصاد

تمایز رمز موفقیت در اقتصاد

تمایز رمز موفقیت در اقتصاد شرکت هواپیمایی ساوت وست آمریکا توانست با وجود رقابت های شدید خطوط هوایی به موفقیت دست یابد. رمز موفقیت این شرکت، به جرات متمایزسازی اساسی خود در شرایطی بود که همه شرکت های رقیب، یک شکل شده بودند.