بازنویسی حکایت سوداگر بار آبگینه داشت

 • خرداد- 1399 -
  3 خرداد
  پایه دوازدهمحکایت سوداگری بار آبگینه داشت

  حکایت سوداگری بار آبگینه داشت

  حکایت سوداگری بار آبگینه داشت بازرگانی از یک بیابان می گذشت و با خود شیشه حمل می کرد و می خواست آنها را برای فروش به بازار ببرد. در میانه راه زورگیران و راهزنان جلوی او را گرفتند. یکی از راهزنان جلو آمد و افسار اسب بازرگان را در دست گرفتند و با چوب دستی که در دست داشت محکم…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا