انشا درمورد گوشی پزشکی

انشا درمورد گوشی پزشکی

انشا درمورد گوشی پزشکی توی رخت خواب گرم ونرمم غلت میزدم وداشتم به این فکر میکردم که امروز سراغ معاینه چه کسانی می روم؟روزنه نوری چشمانم را اذیت کرد،بدنم را کش وقوسی دادم و قلنج دستانم را شکستم .

انشا درباره فداکاری

انشا درمورد فداکاری فداکاری و از خودگذشتکی اصلی مهم در زندگی و شخص فداکار یک برتری و جایگاه بالاتری نسبت به دیگر انسان ها دارند …فداکاری و از خودگذشتگی اصل مهمی در زندگی که باعث بهبود روابط خانوادگی و اجتماعی میشود .

انشا درمورد راه رسیدن به خوشبختی

انشا درمورد راه رسیدن به خوشبختی شاید تا به حال این کلمه را زیاد از دهان این و آن شنیده باشید دعایی که مخصوصا برای جوان ها میکنند و می گویند انشا الله خوشبخت شوید به راستی خوشبختی انسان در چیست ؟

انشا درمورد صدای لالایی مادر

انشا درمورد صدای لالایی مادر یادش بخیر! نیمه های شب بود.سقف دنیا مشکی شده بود و چراغ های اسمان هم خاموش بودند.خانه گلی که ،بادست پدر بنا شده بود توان مقابله با هیاهوی بادی را که فضای خانه را پر کرده بود نداشت.

انشا درمورد تلخ ترین ماجرای زندگیتان

انشا درمورد تلخ ترین ماجرای زندگیتان صدای خس خس می اومد. کاملا میشد تعداد نفسهاشو شمرد با هر نفسی که فرو میبرد سکوت خونه رو میشکست .هرازگاهی صدای پاف اسپریش تمام دلم رو پر از بهت و بغض میکرد.

انشا درمورد باداورده را باد می بردانشا درمورد باداورده را باد می برد

انشا درمورد باداورده را باد می برد

انشا درمورد باداورده را باد می برد در روزگاران قدیم در گوشه ایی از این دنیا در شهری شلوغ و پر رفت و آمد جوانی در حال گذر از کوچه ها بود و از روی بیکاری سنگی کوچکی را با پای خود به بازی گرفته…

انشا درمورد اب که یک جا ماند می گندد

انشا درمورد اب که یک جا ماند می گندد

انشا درمورد اب که یک جا ماند می گندد در گوشه ایی از این دنیا پادشاهی جاهل و مستبد حکم فرمایی می کرد که به اهالی شهر زور می گفت و ان ها را تحت فشار می گذاشت و اب قنات را جیره بندی کرده…

انشا درمورد شخصیت پدر من

انشا درمورد شخصیت پدر من

انشا درمورد شخصیت پدر من گاهی وقتا نمی شود مهم ترین شخصیت های زندگی مان را فراموش کنیم،همان کسانی که قشنگ ترین نقش را در زندگی مان دارند.او را همیشه با کلاه پهلوی یاد میکنم همان کلاهی که عروس بزرگه براش خریده است و به…

انشا درمورد تنبلی

انشا درمورد تنبلی

انشا درمورد تنبلی ممکن است شما در طی یک روز احساسات مختلفی داشته باشید.احساس گرسنگی،احساس تشنگی و…اما مهم تر از همه ی این احساسات، احساس تنبلی است.