انشا درمورد حجاب

انشا درمورد حجاب

انشا درمورد حجاب حجاب من ، چادر مشکی من است , پس چادرم را دوست دارم . من این سیاهی تمام قد را دوست دارم ! خودم ، دوستش دارم و انتخابش کردم ! اما نه به اجبار خانواده و نه به قانون اداره و نه به…

حجاب

حجاب

حجاب رنسانس و انقلاب صنعتی اروپا همه چیز را دگرگون کرد و توجه بشر را از علوم عقلی به سوی علوم تجربی و حسی سوق داد و به جای فلسفه و جهان بینی الهی ، فلسفه و جهان بینی مادی را مطرح کرد و به…

تجاوز جنسی

تجاوز جنسی

تجاوز جنسی با بررسی اجمالی و گذار در صفحات روزنامه هاو همچنین اخبار رسانه های مجازی، آنچه به چشم می خورد تحلیل ها و اخبار گوناگون در رابطه به پرونده های تجاوز به عنف است که باعث بروز شوک روحی شدید به جامعه شده که…