تزیین شب یلدا

تزیین شب یلدا

تزیین شب یلدا آشنا کردن کودکان با مناسبت های تاریخی، و آداب و رسوم کهن همچون شب یلدا از وظایف پدر و مادر و مربیان و معلمان می باشد. آشنایی با این مناسبت ها و آداب و رسوم به شکل گرفتن هویت اجتماعی کودک بسیار…

انشا تفاوت بیدار شدن در صبح روستا و شهر

انشا تفاوت بیدار شدن در صبح روستا و شهر

انشا تفاوت بیدار شدن در صبح روستا و شهر در زندگی روزمره ما انسان ها و سختی های زندگی های امروزه بیدار شدن از خواب در صبح روستاها بسیار دل انگیز تر از بیدار شدن در صبح شهرهای پر سروصدا و شلوغ است . صبح…

انشا درمورد حاکمی دو گوش ناشنوا داشت

انشا درمورد حاکمی دو گوش ناشنوا داشت

انشا درمورد حاکمی دو گوش ناشنوا داشت حاکمی دو گوشش کر شد و درمان دکتر های ان زمان هم هیچ تاثیری بر روی گوش حاکم نداشت . حاکم از این اتفاق که موجب شده بود که او هیچ صدایی از ادم ها را نشنود خیلی…

مکاتب فلسفی و اراء تربیتی

مکاتب فلسفی و اراء تربیتی

مکاتب فلسفی و اراء تربیتی علم فلسفه از علوم مبنایی و بنیادین در معرفت بشری شمرده می‏شود.معمولا فلاسفه در این علم به پی‏جویی حقایق کلی هستی و وجود و لوازم و عوارض آن پرداخته‏اند.گرچه از فلاسفه تعاریف مختلف و متفاوتی بدست داده شده، ولی همگی…