بهترین جایگزین تلگرام

بهترین جایگزین تلگرام با توجه به محدودیت دسترسی به پیام رسان تلگرام در این مقاله به معرفی ۱۱ برنامه جایگزین برای تلگرام پرداخته شده است, که در ادامه با هم آنها را مرور می کنیم.درادامه با یازده جایگزین تلگرام آشنا خواهیم شد: