بهترین جایگزین تلگرام

بهترین جایگزین تلگرام با توجه به محدودیت دسترسی به پیام رسان تلگرام در این مقاله به معرفی ۱۱ برنامه جایگزین برای تلگرام پرداخته شده است, که در ادامه با هم آنها را مرور می کنیم.درادامه با یازده جایگزین تلگرام آشنا خواهیم شد:

فیلتر تلگرام

فیلتر تلگرام

فیلتر تلگرام با توجه به اتفاقات اخیر کشور و نا آرامی های بوجود آمده , مقامات دولتی تصمیم بر این گرفتند که تا آرام شدن فضای حاکم بر کشور, نرم افزار تلگرام و اینستاگرام را فیلتر کنند در ادامه به این اتفاق پرداخته ایم