تورم در مهر 96

تورم در مهر ۹۶

تورم در مهر ۹۶ در این بخش به اینفوگرافیک تورم مهر ٩۶ به تفکیک بخش هاى مختلف می پردازیم. میانگین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ۱۳۹۶ در بخش های مختلف معادل ۹۸ درصد است که در تصویر زیر به آن اشاره شده…