تولید برق از خون انسان + عکس

تولید برق از خون انسان + عکس دستاوردی بی نظیر توسط محققان و دانشمندان به گزارش تحقیقستان بر اساس نتیجه پژوهشی که در مجله Angewandte Chemie منتشر شده است تولید برق با گردش خون ممکن می شود.