تحقیق و مقاله کامل درمورد سعدی

تحقیق و مقاله کامل درمورد سعدی

تحقیق و مقاله کامل درمورد سعدی درباره سعدی چه می‏توان گفت؟ شاعری بزرگ در عرصه اجمال و راز یا نویسنده‏ای نوآور و خلاق! مردی فرهیخته و فرهنگمند که سودای معرفتش از کویی به کویی و از شهری به شهری می‏کشاند و درد دوری و اشتیاق…

شعر عید نوروز برای پیش دبستانی

شعر عید نوروز برای پیش دبستانی

شعر عید نوروز برای پیش دبستانی نوروز بخشی از فرهنگ ماست که اگر خواستار حفظ آنیم, باید ریشه ها را هوادار باشیم که این یعنی کودکان امروز که فرهنگ داران و فرهنگ سازان فردا خواهند بود, باید امروز آیین های دیرینه مان را یاد بگیرند…