بدهکار و بستانکار

بدهکار و بستانکار

بدهکار و بستانکار ما رویداد مالی را در حسابها ثبت می کنیم. در واقع رویداد مالی تحت عنوان حسابها ثبت و نگهداری می شوند. حساب را به طور معمول به اختصار به شکل (T) نشان میدهند. برای هر رویداد حسابهای مربوط به نام ان رویداد…

حساب تفصیلی و کاربرد آن

حساب تفصیلی و کاربرد آن

حساب تفصیلی و کاربرد آن جزئی ترین سطح سرفصل ها در نرم افزارهای جدید حسابداری، حساب تفصیلی نامیده می شود. به دلیل ایجاد فاصله و تفکیک بین سطح حساب ها، این نوع سرفصل، تفصیلی نامیده می شود.

چک و وظایف صادر کنندگان و دارندگان آن

چک و وظایف صادر کنندگان و دارندگان آن

چک و وظایف صادر کنندگان و دارندگان آن بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده چک، کل و یا بخشی از وجوهی را که نزد بانک دارد مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

شماره اقتصادی چیست؟

شماره اقتصادی چیست؟

شماره اقتصادی چیست؟ شماره اقتصادی یک شماره منحصر به فرد و معرف شخصیت و هویت اقتصادی است که حسب مورد به فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی سازمان امور مالیاتی داده می شود.

تفاوت چک حقوقی و کیفری

تفاوت چک حقوقی و کیفری

تفاوت چک حقوقی و کیفری شخصی که چک را صادر می کند، باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد و در زمان مندرج در چک، نباید تمام یا قسمتی از وجه را از بانک…

صورت های مالی اساسی

صورت های مالی اساسی

صورت های مالی اساسی نتیجه فعالیت یک شرکت در یک دوره زمانی خاص در گزارش هایی ارائه می شود که “صورت های مالی” نامیده می شود.این گزارش ها دارای چهارچوب و شکل خاصی می باشند که برای تهیه آن ها باید اصول حسابداری و استانداردهای…

اجزاء و عناصر حسابداری

اجزاء و عناصر حسابداری

اجزاء و عناصر حسابداری در این مطلب ما به توضیح اجزاء و عناصر حسابداری خواهیم پرداخت. 

ترازنامه و انواع آن

ترازنامه و انواع آن

ترازنامه و انواع آن ترازنامه یا بیلان یکی از مهم ترین گزارشات مالی است که وضعیت دارایی، بدهی و سرمایه یه واحد تجاری را در تاریخ مشخصی نمایش می دهد.

قوانین مورد نیاز یک حسابدار

قوانین مورد نیاز یک حسابدار

قوانین مورد نیاز یک حسابدار یکی از مشخصات بارز افراد موفق (از نظر جایگاه شغلی و اجتماعی و همچنین درآمد) در مرحله اول آشنایی و پس از آن تسلط کافی به قوانین و استانداردهای مرتبط به شغل خود می باشد.