تحقیق درمورد خفاش و لانه آن

تحقیق درمورد خفاش و لانه آن

تحقیق درمورد خفاش و لانه آن میان همه ی پستانداران خفاش تنها جانداری است که پرواز می کند خفاش ها در شب پرواز می کنند و بطور کل زندگی و شکار می کنند در این مقاله اطلاعاتی راجع به خفاشها, لانه ی خفاش ها و…

نحوه ساخت لانه توسط خفاش

نحوه ساخت لانه توسط خفاش

نحوه ساخت لانه توسط خفاش خفاش ها معمولا در غارها برای خودشان لانه می سازند علت این امر هم حساسیت خفاش ها به نور می باشد در واقع خفاشها تمایل دارند در مکانهای تاریک لانه بسازند در این مقاله به لانه سازی پرندگان بطور کل…