بهترین جایگزین تلگرام

بهترین جایگزین تلگرام با توجه به محدودیت دسترسی به پیام رسان تلگرام در این مقاله به معرفی ۱۱ برنامه جایگزین برای تلگرام پرداخته شده است, که در ادامه با هم آنها را مرور می کنیم.درادامه با یازده جایگزین تلگرام آشنا خواهیم شد:

تلگرام طلایی رایگان

تلگرام طلایی رایگان

تلگرام طلایی رایگان با توجه به فیلتر شدن تلگرام و احتمال اینکه این برنامه پیام رسان برای همیشه فیلتر بماند, در مقاله زیر به معرفی برنامه ای پرداخته ایم که در چارچوب قوانین رسمی کشور فعالیت می کند این برنامه پیام رسان که نامش تلگرام…

فیلتر تلگرام

فیلتر تلگرام

فیلتر تلگرام با توجه به اتفاقات اخیر کشور و نا آرامی های بوجود آمده , مقامات دولتی تصمیم بر این گرفتند که تا آرام شدن فضای حاکم بر کشور, نرم افزار تلگرام و اینستاگرام را فیلتر کنند در ادامه به این اتفاق پرداخته ایم