تغذیه در بیماری ام اس

تغذیه در بیماری ام اس

تغذیه در بیماری ام اس ام اس نوعی بیماری التهابی مزمن, ناتوان کننده و اغلب پیشرونده در سیستم اعصاب مرکزی است که منجر به از بین رفتن پوشش میلین تارهای عصبی می شود و به تدریج می تواند باعث اختلال در انتقال پیام های عصبی…

تقویت و کاهش درد استخوان ها

تقویت و کاهش درد استخوان ها

تقویت و کاهش درد استخوان ها استخوان ها و مفاصل مسئولیت پشتیبانی از بدن را بر عهده دارند آنها به یکدیگر متصل شده و حرکت را تسهیل می کنند با این وجود, تنش و درد که به طور مرتب می توانند تکرار شوند, مشکلی شایع…