انشا گر صبرکنی ز غوره حلوا سازی

انشا گر صبرکنی ز غوره حلوا سازی

انشا گر صبرکنی ز غوره حلوا سازی توی یه موزه‌ی معروف که با سنگ های مرمر کف پوش شده بود, مجسمه بسیار زیبای مرمرینی به نمایش گذاشته شده بودند که مردم از راه های دور و نزدیک واسه دیدنش به اونجا می اومدن.