دکلمه درباره دهه فجر

دکلمه درباره دهه فجر برای برنامه های مختلف دهه فجر, اعم از برنامه های تلویزیونی, رادیویی, برنامه های جشن دهه فجر و برنامه های دهه فجر در مدارس, چندین متن مختلف برای دکلمه در ادامه آورده ایم که آنها را با هم می خوانیم

دکلمه دهه فجر

دکلمه دهه فجر

دکلمه دهه فجر خیابان‏ها راه افتاده بودند تا رود شوند و به دریای آزادی بپیوندند. آسمان بر شانه‏های شهر آمده بود تا حس آسمانی بودن، در پرنده‏ها فراگیر شود. پرنده‏ها، عطر پرواز را بر دیوارهای نقش بسته به خون می‏نوشتند. انسان، از سایه‏هایش فاصله می‏گرفت…