درمان درد کمر با ورزش

درمان درد کمر با ورزش

درمان درد کمر با ورزش برای شما هم حتما پیش آمده که صبح با کمر درد از خواب بیدار شوید, این کمر درد صبحگاهی علل متفاوتی دارد که البته بیشتر مرتبط با عضلات است اما ممکن است علل عصبی هم داشته باشد. در ادامه راجع…

درمان کمر درد با ورزش

درمان کمر درد با ورزش

درمان کمر درد با ورزش برای شما هم حتما پیش آمده که صبح با کمر درد از خواب بیدار شوید, این کمر درد صبحگاهی علل متفاوتی دارد که البته بیشتر مرتبط با عضلات است اما ممکن است علل عصبی هم داشته باشد در ادامه راجع…

درمان قطعی سیاتیک

درمان قطعی سیاتیک

درمان قطعی سیاتیک رای شما هم شاید پیش آمده باشد که ناگهان دردی شدید را از پشت باسن تا ران و ساق و حتی کف پاهایتان احساس کنید این درد را سیاتیک می گویند در این مقاله به توضیح این بیماری و درمان های سنتی…

دیسک کمر

دیسک کمر

دیسک کمر ستون فقرات بدن انسان از دیسکت هایی تشکیل شده که بین مهره های گردن بجز بین مهره اول و دوم دیسک داریم در ناحیه توراسیک یا سینه ای و ناحیه کمری بین هردومهره قرار دارند واحد های حرکتی در بدن ما مهره ها…