عاشورا رستاخیزی علیه ضلالت و جهالت

عاشورا رستاخیزی علیه ضلالت و جهالت

عاشورا رستاخیزی علیه ضلالت و جهالت در میانهٔ آتش و خون در منطقه, امسال بار دیگر دهها میلیون نفر در ناامن ترین منطقه جهان به سوی کربلا حرکت می کنند حرکتی بی نظیر در تاریخ جهان و اسلام که اکنون به یک رسانه زنده و…

مجموعه جملات بزرگان درباره موفقیت

مجموعه جملات بزرگان درباره موفقیت  از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است. شکسپیر به گمان من انسان برای موفقیت در زندگانی باید بتواند در چهار زمینه استاد شود: مناسبات، تدارکات، نگرش و رهبری. جان ماکسول میزان بزرگی و موفقیت…

زندگینامه شهید مطهری

زندگینامه شهید مطهری

زندگینامه شهید مطهری آنچه مطهری را از دیگر اندیشمندان متمایز می کند .بی تردید شهید مطهری را باید چیزی فراتر از یک متفکر, یک دانشگاهی و یک حوزوی دانست در ایران معاصر او یک پارادایم است نوعی بینش و جهان بینی معطوف به دین, عقلانیت,…