پیام تبریک روز جهانی ماما

پیام تبریک روز جهانی ماما پنجم ماه می میلادی که مصادف است با ۱۵ اردیبهشت, روز جهانی ماما نامگذاری شده است در ادامه تعدادی متن تبریک برای روز ماما گردآوری کرده ایم که با هم می خوانیم

پیام تبریک روز ماما

پیام تبریک روز ماما

پیام تبریک روز ماما پنجم ماه می میلادی که مصادف است با ۱۵ اردیبهشت, روز جهانی ماما نامگذاری شده است در ادامه تعدادی متن تبریک برای این روز گردآوری کرده ایم که با هم می خوانیم

روز ماما چه روزی است

روز ماما چه روزی است

روز ماما چه روزی است پنجم ماه می برابر با ۱۵ اردیبهشت روز ماما نامگذاری شده است. روز جهانی ماما اولین بار در دنیا در سال ۱۹۹۱ میلادی جشن گرفته شد و در ایران برای اولین بار در سال ۲۰۱۴٫ روز ماما روزی برای بزرگداشت…