انشا درمورد زلزله کرمانشاه

انشا درمورد زلزله کرمانشاه

انشا درمورد زلزله کرمانشاه یکی از روز های غم انگیز پائیزی بود،دلشوره خاصی داشتم،حسی در دلم ‌میگفت که اتفاقی‌می افتد،اما من مثل روز های قبل آن را نادیده‌‌گرفتم،آخر در‌زندگی ساده و محقر‌ما چه اتفاق‌جالبی قرار بود بیفتد؟! ظهر به مدرسه رفتم،از بودن با دوستانم لذت…

فناوری در جهت پیشگیری از زلزله

فناوری در جهت پیشگیری از زلزله

فناوری در جهت پیشگیری از زلزله در مقاله زیر به معرفی ۱۰ فناوری که به منظور پیشگیری از وقوع زلزله ابداع شده اند پرداخته شده است بعضی از آنها شناخته شده هستند و بعضی دیگر جدید , در متن زیر از قدیمی ترین آنها به…

انشا درمورد زلزله

انشا درمورد زلزله

انشا درمورد زلزله سلام زلزله دیشب که آمدی،بدون خبرآمدی کاش خبرمیدادی تا مادرم غذایی راکه با عشق ومحبت درست کرده بود را میخوردی پدرم ازمهمان ناخوانده خوشش نمیاید ولی افسوس که ناخوانده آمدی وخانه را برسرمان ویران کردی .