برق و الکترونیک (تحقیقستان)

تولید برق از ریل های قطار

تولید برق ارزان از ریل های قطار طراحان صنعتی از هیچ پدیده ای برای تولید انرژی بی اعتنا نمی گذرند . صحبت از قطارهای فوق‌مدرن همواره از هیجان خاصی برخوردار است. نسل جدید قطارهای سرعتی جهان که لوکوموتیوهای آنان نیز ساختار فوق آیرودینامیکی دارند نشان‌دهنده آن…