ترور آیت آلله خامنه​ای

ترور آیت آلله خامنه​ای

ترور آیت آلله خامنه​ای تهران دو مسجد ابوذر مشهور دارد که دست بر قضا هر دوی آنها در مناطق جنوبی شهر است در میان این دو مسجد, آن که مشهورتر است مسجد ابوذر محله فلاح است مسجدی که این روزها، محل آغاز یکی از مسیرهای…