بدهکار و بستانکار

بدهکار و بستانکار

بدهکار و بستانکار ما رویداد مالی را در حسابها ثبت می کنیم. در واقع رویداد مالی تحت عنوان حسابها ثبت و نگهداری می شوند. حساب را به طور معمول به اختصار به شکل (T) نشان میدهند. برای هر رویداد حسابهای مربوط به نام ان رویداد…

حساب تفصیلی و کاربرد آن

حساب تفصیلی و کاربرد آن

حساب تفصیلی و کاربرد آن جزئی ترین سطح سرفصل ها در نرم افزارهای جدید حسابداری، حساب تفصیلی نامیده می شود. به دلیل ایجاد فاصله و تفکیک بین سطح حساب ها، این نوع سرفصل، تفصیلی نامیده می شود.

سرفصل های حسابداری

سرفصل های حسابداری

سرفصل های حسابداری در حسابداری، برای رعایت استاندارها، سهولت ثبت رویداد های مالی و تهیه گزارشات مناسب، از عناوینی استفاده می شود که هر یک نشان دهنده میزان تغییر ایجاد شده در وضعیت مالی شرکت یا شخص می باشند. این نوع عناوین اصطلاحا “حساب” نامیده…

مالیات و انواع آن

مالیات و انواع آن

مالیات و انواع آن مالیات (Tax) قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای اهداف و سیاست‌های مالی و در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به ‌وسیله‌ اهرم‌های اداری و اجرایی توسط…

چک و وظایف صادر کنندگان و دارندگان آن

چک و وظایف صادر کنندگان و دارندگان آن

چک و وظایف صادر کنندگان و دارندگان آن بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده چک، کل و یا بخشی از وجوهی را که نزد بانک دارد مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

شماره اقتصادی چیست؟

شماره اقتصادی چیست؟

شماره اقتصادی چیست؟ شماره اقتصادی یک شماره منحصر به فرد و معرف شخصیت و هویت اقتصادی است که حسب مورد به فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی سازمان امور مالیاتی داده می شود.

تفاوت چک حقوقی و کیفری

تفاوت چک حقوقی و کیفری

تفاوت چک حقوقی و کیفری شخصی که چک را صادر می کند، باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد و در زمان مندرج در چک، نباید تمام یا قسمتی از وجه را از بانک…

صورت های مالی اساسی

صورت های مالی اساسی

صورت های مالی اساسی نتیجه فعالیت یک شرکت در یک دوره زمانی خاص در گزارش هایی ارائه می شود که “صورت های مالی” نامیده می شود.این گزارش ها دارای چهارچوب و شکل خاصی می باشند که برای تهیه آن ها باید اصول حسابداری و استانداردهای…

دوره مالی چیست؟

دوره مالی چیست؟

دوره مالی چیست؟ برای تعیین وضعیت سود یا زیان واحد های تجاری، مدت فعالیت آن ها به دوره های کوتاه  تقسیم می شود که به هر یک از این دوره ها، دوره مالی گفته می شود. در پایان هر دوره مالی وضعیت مالی شرکت ها…