مقاله وضعیت یک محیط طبیعی در معرض خطر

مقاله وضعیت یک محیط طبیعی در معرض خطر

مقاله وضعیت یک محیط طبیعی در معرض خطر تالاب گاوخونی یکی از محیط های طبیعی است که در حال از بین رفتن است این تالاب در کنار نزدیکی شهر ورزنهو در حوالی تپه های شنی قرار گرفته است در ادامه راجع به این تالاب بیشتر…